De verschillende Nederlandstalige rechtbanken houden zich aan de aanbevelingen die het College van de hoven en rechtbanken vrijdagnamiddag verspreid heeft, zegt de rechtbankvoorzitter. "De algemene filosofie is dat we zoveel mogelijk niet-dringende zaken uitstellen en waar mogelijk de dossiers schriftelijk behandelen en in beraad nemen", klinkt het. "Op de familierechtbank betekent dat ook dat we afwijken van de wettelijke verplichting dat partijen in persoon moeten verschijnen. We zullen ook proberen geen zaken bij verstek te behandelen maar die dossiers uit te stellen en de afwezige partij op de hoogte brengen van dat uitstel." Dat alles geldt voor burgerlijke zaken en de dossiers op de ondernemings- en arbeidsrechtbank. Voor strafzaken ligt de situatie enigszins anders. "De dossiers over voorlopige hechtenis, voor de raadkamer, zullen behandeld worden", gaat voorzitter Cardon verder. "Wat de dossiers voor de correctionele kamers betreft, ook daar zullen we zoveel mogelijk ingaan op de vragen tot uitstel, en zullen we sneller aanvaarden dat advocaten hun cliënten vertegenwoordigen. De dossiers met gedetineerden zullen in principe wel behandeld worden maar ook daar zullen advocaten hun cliënt kunnen vertegenwoordigen. Ook hier zullen we heel voorzichtig omgaan met verstekken, en die zoveel mogelijk uitstellen." (Belga)

De verschillende Nederlandstalige rechtbanken houden zich aan de aanbevelingen die het College van de hoven en rechtbanken vrijdagnamiddag verspreid heeft, zegt de rechtbankvoorzitter. "De algemene filosofie is dat we zoveel mogelijk niet-dringende zaken uitstellen en waar mogelijk de dossiers schriftelijk behandelen en in beraad nemen", klinkt het. "Op de familierechtbank betekent dat ook dat we afwijken van de wettelijke verplichting dat partijen in persoon moeten verschijnen. We zullen ook proberen geen zaken bij verstek te behandelen maar die dossiers uit te stellen en de afwezige partij op de hoogte brengen van dat uitstel." Dat alles geldt voor burgerlijke zaken en de dossiers op de ondernemings- en arbeidsrechtbank. Voor strafzaken ligt de situatie enigszins anders. "De dossiers over voorlopige hechtenis, voor de raadkamer, zullen behandeld worden", gaat voorzitter Cardon verder. "Wat de dossiers voor de correctionele kamers betreft, ook daar zullen we zoveel mogelijk ingaan op de vragen tot uitstel, en zullen we sneller aanvaarden dat advocaten hun cliënten vertegenwoordigen. De dossiers met gedetineerden zullen in principe wel behandeld worden maar ook daar zullen advocaten hun cliënt kunnen vertegenwoordigen. Ook hier zullen we heel voorzichtig omgaan met verstekken, en die zoveel mogelijk uitstellen." (Belga)