De stalen van de patiënten werden, zoals voorgeschreven door de procedure, naar het KULeuven-laboratorium gestuurd. "Er is dagelijks een multidisciplinaire vergadering en we staan permanent in contact met de autoriteiten, het laboratorium en de referentiecentra om de situatie in realtime te volgen en ons voor te bereiden op een instroom van patiënten", aldus het universitair ziekenhuis. De FOD Volksgezondheid stuurt om 10.00 uur een mededeling met een stand van zaken. (Belga)

De stalen van de patiënten werden, zoals voorgeschreven door de procedure, naar het KULeuven-laboratorium gestuurd. "Er is dagelijks een multidisciplinaire vergadering en we staan permanent in contact met de autoriteiten, het laboratorium en de referentiecentra om de situatie in realtime te volgen en ons voor te bereiden op een instroom van patiënten", aldus het universitair ziekenhuis. De FOD Volksgezondheid stuurt om 10.00 uur een mededeling met een stand van zaken. (Belga)