De Block kondigde vorige week aan dat zorgverleners de extra kosten die ze hebben voor beschermingsmateriaal niet mogen doorrekenen aan hun patiënten. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg. Voor de zorgverleners voorziet ze in een compensatieregeling, die ook met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 4 mei. Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen. OZZ noemt de aankondiging maandag "de druppel die de emmer deed overlopen" bij de ruim 60 000 zelfstandig zorgverstrekkers in Vlaanderen. "Op deze manier creëert de minister een verkeerd beeld. De zelfstandig zorgverstrekkers hebben steeds te goeder trouw gehandeld om een veilige en kwaliteitsvolle zorg te verlenen", klinkt het. Door de beslissing van de overheid om niet-dringende zorg uit te stellen, daalde de zorgvraag drastisch voor alle zorgberoepen. De zorgverstrekkers in de eerste lijn hadden hun manier van werken volgens het OZZ nochtans in sneltempo hadden aangepast. Zo werkten de kinesitherapeuten met tele- en videoconsultaties en een digitaal oefenschema. "Het succes had groter kunnen zijn, mocht er overleg geweest zijn, in kaart gebracht wat er op het terrein gebeurde en indien de communicatie naar de burger toe duidelijker geweest was", klaagt de koepel aan. De zelfstandig zorgverstrekkers dringen aan op overleg met de bevoegde ministers om een plan van aanpak uit te werken voor een eventuele volgende golf van het coronavirus. Dat moet inzetten op een betere communicatie over de mogelijkheden die de zorgverstrekkers aanbieden, degelijk beschermingsmateriaal en een duurzame financiering. (Belga)

De Block kondigde vorige week aan dat zorgverleners de extra kosten die ze hebben voor beschermingsmateriaal niet mogen doorrekenen aan hun patiënten. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg. Voor de zorgverleners voorziet ze in een compensatieregeling, die ook met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 4 mei. Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen. OZZ noemt de aankondiging maandag "de druppel die de emmer deed overlopen" bij de ruim 60 000 zelfstandig zorgverstrekkers in Vlaanderen. "Op deze manier creëert de minister een verkeerd beeld. De zelfstandig zorgverstrekkers hebben steeds te goeder trouw gehandeld om een veilige en kwaliteitsvolle zorg te verlenen", klinkt het. Door de beslissing van de overheid om niet-dringende zorg uit te stellen, daalde de zorgvraag drastisch voor alle zorgberoepen. De zorgverstrekkers in de eerste lijn hadden hun manier van werken volgens het OZZ nochtans in sneltempo hadden aangepast. Zo werkten de kinesitherapeuten met tele- en videoconsultaties en een digitaal oefenschema. "Het succes had groter kunnen zijn, mocht er overleg geweest zijn, in kaart gebracht wat er op het terrein gebeurde en indien de communicatie naar de burger toe duidelijker geweest was", klaagt de koepel aan. De zelfstandig zorgverstrekkers dringen aan op overleg met de bevoegde ministers om een plan van aanpak uit te werken voor een eventuele volgende golf van het coronavirus. Dat moet inzetten op een betere communicatie over de mogelijkheden die de zorgverstrekkers aanbieden, degelijk beschermingsmateriaal en een duurzame financiering. (Belga)