Het gaat om gegevens voor de week vanaf vrijdag 3 april tot en met donderdag 9 april. In die periode is er volgens de barometer een duidelijke vooruitgang te zien in vergelijking met de voorgaande week wat de belasting van huisartsen en triageposten betreft. "We zien een duidelijke stijging in praktijken waar alles oké is en een daling in het aantal praktijken die onmiddellijk hulp nodig hebben", luidt het. "Voor de huisartsen lag het aantal praktijken waar alles in orde was zelfs boven de 90 procent in de laatste week." Die evolutie is dan ook te zien bij de werkdruk. "De werkdruk bij de huisartsen en de triageposten is verlaagd ten opzichte van vorige week en een grote meerderheid geeft aan dat deze lager is dan normaal", klinkt het in de barometer. Bij coördinerende en raadgevende artsen (CRA's) is er echter geen verbetering te zien. Wat de belasting betreft, zijn de resultaten juist extremer. "Hier is dus duidelijk nog hulp nodig in de komende week", zegt het rapport. Ook de werkdruk blijft er heel hoog. "Hier is de werkdruk bijna nergens lager dan normaal en bijna 40 procent geeft aan dat de werkdruk sterk verhoogd is." Voorts blijkt uit de barometer onder meer nog dat het aantal telefonische consultaties bij huisartsen gedaald is. In de periode vanaf 3 tot en met 9 april verliep minder dan een derde (61 procent) van de consultaties telefonisch, terwijl het de week voordien nog om meer dan driekwart (76 procent) ging. De percentages doorverwijzingen naar triage en spoedafdelingen (vorige week respectievelijk 1,5 en 0,5 procent) blijven nagenoeg stabiel. Ook bij de triageposten zijn de telefonische contacten gedaald (37 procent), terwijl de doorverwijzingen naar de spoedafdelingen (3 procent) quasi gelijk bleven. Vorige week hadden zowat 25 procent van alle consultaties te maken met luchtwegklachten. Ook daarbij gaat het om een grote daling ten opzichte van de week voordien (35 procent). "Dit lijkt aan te tonen dat er een algemene daling zit in het aantal Covid-19-patiënten", luidt het. (Belga)

Het gaat om gegevens voor de week vanaf vrijdag 3 april tot en met donderdag 9 april. In die periode is er volgens de barometer een duidelijke vooruitgang te zien in vergelijking met de voorgaande week wat de belasting van huisartsen en triageposten betreft. "We zien een duidelijke stijging in praktijken waar alles oké is en een daling in het aantal praktijken die onmiddellijk hulp nodig hebben", luidt het. "Voor de huisartsen lag het aantal praktijken waar alles in orde was zelfs boven de 90 procent in de laatste week." Die evolutie is dan ook te zien bij de werkdruk. "De werkdruk bij de huisartsen en de triageposten is verlaagd ten opzichte van vorige week en een grote meerderheid geeft aan dat deze lager is dan normaal", klinkt het in de barometer. Bij coördinerende en raadgevende artsen (CRA's) is er echter geen verbetering te zien. Wat de belasting betreft, zijn de resultaten juist extremer. "Hier is dus duidelijk nog hulp nodig in de komende week", zegt het rapport. Ook de werkdruk blijft er heel hoog. "Hier is de werkdruk bijna nergens lager dan normaal en bijna 40 procent geeft aan dat de werkdruk sterk verhoogd is." Voorts blijkt uit de barometer onder meer nog dat het aantal telefonische consultaties bij huisartsen gedaald is. In de periode vanaf 3 tot en met 9 april verliep minder dan een derde (61 procent) van de consultaties telefonisch, terwijl het de week voordien nog om meer dan driekwart (76 procent) ging. De percentages doorverwijzingen naar triage en spoedafdelingen (vorige week respectievelijk 1,5 en 0,5 procent) blijven nagenoeg stabiel. Ook bij de triageposten zijn de telefonische contacten gedaald (37 procent), terwijl de doorverwijzingen naar de spoedafdelingen (3 procent) quasi gelijk bleven. Vorige week hadden zowat 25 procent van alle consultaties te maken met luchtwegklachten. Ook daarbij gaat het om een grote daling ten opzichte van de week voordien (35 procent). "Dit lijkt aan te tonen dat er een algemene daling zit in het aantal Covid-19-patiënten", luidt het. (Belga)