De ondertekenaars trekken de parallel met de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen de politieke leiders het multilaterale stelsel tot stand brachten. "In diezelfde geest koesteren wij vandaag de hoop dat wij, in onze gezamenlijke strijd tegen de COVID-19-pandemie, een robuustere internationale gezondheidsarchitectuur kunnen opbouwen ter bescherming van toekomstige generaties. Er zullen zich andere pandemieën en andere ernstige gezondheidscrises voordoen", luidt het. "Geen enkele regering of multilaterale instantie kan deze dreiging alleen aan." Concreet bepleiten ze een nieuw internationaal verdrag voor pandemieparaatheid en -respons, binnen de schoot van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat moet alle geledingen van de overheid en de samenleving doen samenwerken om zich beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën. "Dit houdt in dat de internationale samenwerking aanzienlijk wordt versterkt om bijvoorbeeld niet alleen waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek te verbeteren, maar ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van medische en volksgezondheidsvoorzieningen zoals vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen." Het verdrag zou ook de erkenning moeten inhouden van een 'één gezondheid'-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en de hele planeet met elkaar verbindt. (Belga)

De ondertekenaars trekken de parallel met de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen de politieke leiders het multilaterale stelsel tot stand brachten. "In diezelfde geest koesteren wij vandaag de hoop dat wij, in onze gezamenlijke strijd tegen de COVID-19-pandemie, een robuustere internationale gezondheidsarchitectuur kunnen opbouwen ter bescherming van toekomstige generaties. Er zullen zich andere pandemieën en andere ernstige gezondheidscrises voordoen", luidt het. "Geen enkele regering of multilaterale instantie kan deze dreiging alleen aan." Concreet bepleiten ze een nieuw internationaal verdrag voor pandemieparaatheid en -respons, binnen de schoot van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat moet alle geledingen van de overheid en de samenleving doen samenwerken om zich beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën. "Dit houdt in dat de internationale samenwerking aanzienlijk wordt versterkt om bijvoorbeeld niet alleen waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek te verbeteren, maar ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van medische en volksgezondheidsvoorzieningen zoals vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen." Het verdrag zou ook de erkenning moeten inhouden van een 'één gezondheid'-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en de hele planeet met elkaar verbindt. (Belga)