Test Aankoop vroeg in september al aan toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block en aan het geneesmiddelenagentschap om toegang te krijgen tot de contracten voor de aankoop van vaccins waarover de Europese Commissie heeft onderhandeld. Het FAGG weigerde, met het argument dat openbaarmaking de internationale betrekkingen van België zou schaden. De consumentenorganistie trok daarop naar de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten, die garant staat voor het in de Belgische grondwet verankerde beginsel van openbaarheid van bestuur. Die is van oordeel dat de weigering van het FAGG niet voldoende is gemotiveerd. Volgens de organisatie moet het FAGG aantonen waarom de openbaarmaking schadelijk zou kunnen zijn voor de internationale betrekkingen. De Commissie voegt eraan toe dat het feit dat dit schadelijk is, op zich niet betekent dat de toegang tot de documenten kan worden geweigerd: er moet immers een belangenafweging worden gemaakt om na te gaan welk belang zwaarder weegt: het belang van de burgers bij openbaarmaking - dat volgens de Commissie in dit geval "zeer aanwezig is" - of de internationale betrekkingen van België. Ten slotte wijst de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten erop dat zodra een document in handen is van een Belgische overheidsadministratie, de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is, ook al gaat het om een Europees document. "Wij zijn verheugd over dit advies, dat onze analyse bevestigt. Wij roepen minister Vandenbroucke en het FAGG, die nu 15 dagen de tijd hebben om hun standpunt te herzien, op om de weg van de transparantie te kiezen ten aanzien van de burgers die in de eerste lijn bijdragen aan deze vaccins", besluit Test Aankoop. (Belga)

Test Aankoop vroeg in september al aan toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block en aan het geneesmiddelenagentschap om toegang te krijgen tot de contracten voor de aankoop van vaccins waarover de Europese Commissie heeft onderhandeld. Het FAGG weigerde, met het argument dat openbaarmaking de internationale betrekkingen van België zou schaden. De consumentenorganistie trok daarop naar de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten, die garant staat voor het in de Belgische grondwet verankerde beginsel van openbaarheid van bestuur. Die is van oordeel dat de weigering van het FAGG niet voldoende is gemotiveerd. Volgens de organisatie moet het FAGG aantonen waarom de openbaarmaking schadelijk zou kunnen zijn voor de internationale betrekkingen. De Commissie voegt eraan toe dat het feit dat dit schadelijk is, op zich niet betekent dat de toegang tot de documenten kan worden geweigerd: er moet immers een belangenafweging worden gemaakt om na te gaan welk belang zwaarder weegt: het belang van de burgers bij openbaarmaking - dat volgens de Commissie in dit geval "zeer aanwezig is" - of de internationale betrekkingen van België. Ten slotte wijst de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten erop dat zodra een document in handen is van een Belgische overheidsadministratie, de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is, ook al gaat het om een Europees document. "Wij zijn verheugd over dit advies, dat onze analyse bevestigt. Wij roepen minister Vandenbroucke en het FAGG, die nu 15 dagen de tijd hebben om hun standpunt te herzien, op om de weg van de transparantie te kiezen ten aanzien van de burgers die in de eerste lijn bijdragen aan deze vaccins", besluit Test Aankoop. (Belga)