Dankzij speciale bevoegdheden kan de regering snel bij koninklijk besluit maatregelen nemen zonder de gewone parlementaire procedures voor het aannemen van een wet te doorlopen. Deze besluiten moeten echter een jaar na hun inwerkingtreding door het parlement worden goedgekeurd. Het voorstel dat is opgesteld door de regering en de tien partijen die haar in het parlement zullen steunen, bepaalt met name dat "koninklijke besluiten de koopkracht van gezinnen en de bestaande sociale bescherming niet mogen aantasten". Dit is met name om te voorkomen dat de koninklijke besluiten genomen in het kader van de strijd tegen het coronavirus leiden tot een indexsprong. Er is ook geen sprake van herziening van belastingtarieven, belastinggrondslagen en belastbare transacties. Idem voor de bijdragen die de sociale zekerheid financieren. Uitstel in tijd en betalingsmogelijkheden zijn wel toegestaan. De tekst stelt de regering in staat om maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te voorkomen, de logistieke en opvangcapaciteit te garanderen, de financiële, economische, commerciële en niet-commerciële sectoren te ondersteunen of zelfs de continuïteit van economie en financiële stabiliteit van het land. De tekst bepaalt ook dat de regering arbeidsrechtelijke maatregelen kan nemen om de bescherming van werknemers te garanderen, maar ook de continuïteit van de economische productie en de dienstverlening in de particuliere en openbare sector. De tekst heeft dus tot doel de bevoorradingszekerheid van het land en de continuïteit van essentiële diensten te waarborgen. De regering zal maatregelen kunnen nemen om de werking van rechtbanken en tribunalen aan de epidemie aan te passen. Dit houdt onder meer in dat de verschijning van beklaagden wordt beperkt. Ook is het mogelijk maatregelen te nemen zoals verlengd gevangenisverlof of onderbreking van de uitvoering van bepaalde straffen. De bijzondere bevoegdheden die aan de regering worden verleend, zijn geldig voor een periode van drie maanden die eenmaal kan worden verlengd. Het wetsvoorstel wordt aanstaande donderdag aan de plenaire Kamer voorgelegd. Maandag moet de conferentie van voorzitters de werkzaamheden organiseren. (Belga)

Dankzij speciale bevoegdheden kan de regering snel bij koninklijk besluit maatregelen nemen zonder de gewone parlementaire procedures voor het aannemen van een wet te doorlopen. Deze besluiten moeten echter een jaar na hun inwerkingtreding door het parlement worden goedgekeurd. Het voorstel dat is opgesteld door de regering en de tien partijen die haar in het parlement zullen steunen, bepaalt met name dat "koninklijke besluiten de koopkracht van gezinnen en de bestaande sociale bescherming niet mogen aantasten". Dit is met name om te voorkomen dat de koninklijke besluiten genomen in het kader van de strijd tegen het coronavirus leiden tot een indexsprong. Er is ook geen sprake van herziening van belastingtarieven, belastinggrondslagen en belastbare transacties. Idem voor de bijdragen die de sociale zekerheid financieren. Uitstel in tijd en betalingsmogelijkheden zijn wel toegestaan. De tekst stelt de regering in staat om maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te voorkomen, de logistieke en opvangcapaciteit te garanderen, de financiële, economische, commerciële en niet-commerciële sectoren te ondersteunen of zelfs de continuïteit van economie en financiële stabiliteit van het land. De tekst bepaalt ook dat de regering arbeidsrechtelijke maatregelen kan nemen om de bescherming van werknemers te garanderen, maar ook de continuïteit van de economische productie en de dienstverlening in de particuliere en openbare sector. De tekst heeft dus tot doel de bevoorradingszekerheid van het land en de continuïteit van essentiële diensten te waarborgen. De regering zal maatregelen kunnen nemen om de werking van rechtbanken en tribunalen aan de epidemie aan te passen. Dit houdt onder meer in dat de verschijning van beklaagden wordt beperkt. Ook is het mogelijk maatregelen te nemen zoals verlengd gevangenisverlof of onderbreking van de uitvoering van bepaalde straffen. De bijzondere bevoegdheden die aan de regering worden verleend, zijn geldig voor een periode van drie maanden die eenmaal kan worden verlengd. Het wetsvoorstel wordt aanstaande donderdag aan de plenaire Kamer voorgelegd. Maandag moet de conferentie van voorzitters de werkzaamheden organiseren. (Belga)