Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingevoerd. Maar verschillende bedrijven zouden die technische werkloosheid hebben aangegrepen om werknemers snel en goedkoop te ontslaan. De betrokken werknemers krijgen immers niet de opzegtermijn of -vergoeding zoals in normale tijden, maar krijgen de lagere en door de overheid betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkering. "Een Torfske doen", noemde sp.a-fractieleidster Meryame Kitir dat. Een wetsvoorstel van haar hand moest ervoor zorgen dat de opzegtermijn geschorst wordt tijdens de tijdelijke werkloosheid. In het oorspronkelijke voorstel werkte de maatregel ook retroactief voor mensen die al ontslagen werden en voor wie de opzeggingstermijn was beginnen lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat die opzeggingstermijn nog niet was verlopen voor 5 mei. Het voorstel kreeg in eerste instantie groen licht in de bevoegde Kamercommissie. De Raad van State stelde echter dat die retroactiviteit niet kon. Binnen de Kamer werd een consensus gevonden om die retroactiviteit te schrappen. In de plenaire Kamer kreeg het voorstel donderdagavond unaniem groen licht. De wettekst treedt in voege vanaf zijn publicatie in het Staatsblad. Wie tijdelijk werkloos is door corona en na de publicatie wordt ontslagen, behoudt zijn volledige opzeg. Tijdelijke werklozen die hun ontslag voordien kregen, zullen na de publicatie wel een opschorting krijgen voor hun resterende opzeg. De opzegperiode voordien zijn ze wel kwijt. Het gaat om ontslagen vanaf 1 maart. (Belga)

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingevoerd. Maar verschillende bedrijven zouden die technische werkloosheid hebben aangegrepen om werknemers snel en goedkoop te ontslaan. De betrokken werknemers krijgen immers niet de opzegtermijn of -vergoeding zoals in normale tijden, maar krijgen de lagere en door de overheid betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkering. "Een Torfske doen", noemde sp.a-fractieleidster Meryame Kitir dat. Een wetsvoorstel van haar hand moest ervoor zorgen dat de opzegtermijn geschorst wordt tijdens de tijdelijke werkloosheid. In het oorspronkelijke voorstel werkte de maatregel ook retroactief voor mensen die al ontslagen werden en voor wie de opzeggingstermijn was beginnen lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat die opzeggingstermijn nog niet was verlopen voor 5 mei. Het voorstel kreeg in eerste instantie groen licht in de bevoegde Kamercommissie. De Raad van State stelde echter dat die retroactiviteit niet kon. Binnen de Kamer werd een consensus gevonden om die retroactiviteit te schrappen. In de plenaire Kamer kreeg het voorstel donderdagavond unaniem groen licht. De wettekst treedt in voege vanaf zijn publicatie in het Staatsblad. Wie tijdelijk werkloos is door corona en na de publicatie wordt ontslagen, behoudt zijn volledige opzeg. Tijdelijke werklozen die hun ontslag voordien kregen, zullen na de publicatie wel een opschorting krijgen voor hun resterende opzeg. De opzegperiode voordien zijn ze wel kwijt. Het gaat om ontslagen vanaf 1 maart. (Belga)