Er zijn drie kandidaten voor het rectorschap: prof. dr. Ivo Lambrichts (vicedecaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen), prof. dr. Piet Pauwels (decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen) en prof. dr. Bernard Vanheusden (vicedecaan faculteit Rechten). Huidig rector Luc De Schepper, bezig aan zijn vierde mandaat, is geen kandidaat meer. Het elektronisch stemmen zal gebeuren van 8 tot en met 10 juni. Op 11 juni worden dan de stemmen geteld. Bij een meerderheid van één kandidaat zal die voorgedragen worden aan de raad van bestuur als nieuwe rector van UHasselt. Indien nodig kan er een tweede stemronde plaatsvinden van 17 tot en met 19 juni. De raad van bestuur kan vervolgens op 2 juli de verkozen rector aanduiden. Aansluitend loopt van 6 tot en met 17 juli het elektronisch verkiezingsproces voor de vicerectoren. Zij worden op 10 september aangesteld door de raad van bestuur. Het mandaat van de nieuwe rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024. Alle leden van alle Faculteitsraden en Interfacultaire Schoolbesturen van UHasselt zijn stemgerechtigd. Die raden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 232 stemgerechtigden uit zeven Faculteitsraden en twee Interfacultaire Schoolbesturen. Uiteindelijk zal de raad van bestuur de nieuwe rector van UHasselt aanstellen. (Belga)

Er zijn drie kandidaten voor het rectorschap: prof. dr. Ivo Lambrichts (vicedecaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen), prof. dr. Piet Pauwels (decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen) en prof. dr. Bernard Vanheusden (vicedecaan faculteit Rechten). Huidig rector Luc De Schepper, bezig aan zijn vierde mandaat, is geen kandidaat meer. Het elektronisch stemmen zal gebeuren van 8 tot en met 10 juni. Op 11 juni worden dan de stemmen geteld. Bij een meerderheid van één kandidaat zal die voorgedragen worden aan de raad van bestuur als nieuwe rector van UHasselt. Indien nodig kan er een tweede stemronde plaatsvinden van 17 tot en met 19 juni. De raad van bestuur kan vervolgens op 2 juli de verkozen rector aanduiden. Aansluitend loopt van 6 tot en met 17 juli het elektronisch verkiezingsproces voor de vicerectoren. Zij worden op 10 september aangesteld door de raad van bestuur. Het mandaat van de nieuwe rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024. Alle leden van alle Faculteitsraden en Interfacultaire Schoolbesturen van UHasselt zijn stemgerechtigd. Die raden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 232 stemgerechtigden uit zeven Faculteitsraden en twee Interfacultaire Schoolbesturen. Uiteindelijk zal de raad van bestuur de nieuwe rector van UHasselt aanstellen. (Belga)