"Vlaanderen moet de handen in elkaar slaan met de Vlaamse overheidsbedrijven, intercommunales en de lokale en provinciale besturen om te komen tot één Vlaamse investeringsagenda", stelt Bothuyne. "Daarbij moet het mogelijk zijn om samen elk jaar voor 10 miljard euro eenmalige investeringen te doen. " De focus bij die overheidsinvesteringen moet liggen op duurzaamheid. De resolutie stelt onder meer voor om werk te maken van een versnelde uitbouw van fietsinfrastructuur, fiets-leasen en fietsdelen. Ook het openbaar vervoer kan worden uitgebouwd en versneld emissievrij worden gemaakt. Via een stimulerend ondersteuningskader kan de renovatie van woningen en gebouwen een duw in de rug worden gegeven. Samen met de private spelers moet de overheid zorgen voor de uitrol van moderne digitale infrastructuur, zoals glasvezel en het 5G-netwerk. "Onze overheden moeten het pad vrijmaken voor een sterke economie, door te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en nieuwe digitale infrastructuur zoals 5G", zegt Maurits Vande Reyde van Open Vld. "Daarnaast moeten we onze ondernemers zoveel mogelijk vrijlaten om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen." Vlaanderen moet zich ook beter wapenen tegen buitenlandse inmenging in de economie, vinden de drie partijen. Er moet een screeningsmechanisme komen om onze bedrijven te beschermen tegen ongewenste buitenlandse directe investeringen. Om te zorgen dat de werkloosheid onder controle blijft, moet er voor worden gezorgd dat tijdelijke werkloosheid ook wordt gebruikt voor opleiding en werkervaring. Het inburgeringstraject voor nieuwkomers dient sneller te leiden tot een activeringstraject naar een job. De opleidingscheques moeten worden opengesteld voor e-leren, voor kort-, midden- en hooggeschoolden. "Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring", zegt Axel Ronse. "Zeker nu deze specifieke tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met augustus. Als goede huisvader gaan we ook zonder taboes ondoelmatige subsidies en premies schrappen." De regering wordt tot slot ook opgeroepen om in overleg te treden met de federale overheid rond meer flexibiliteit in arbeidstijdsreglementering op maat van werknemers en werkgevers. De bedoeling is om werk en privé beter in balans te brengen en tegelijk de arbeidsproductiviteit te verhogen. (Belga)

"Vlaanderen moet de handen in elkaar slaan met de Vlaamse overheidsbedrijven, intercommunales en de lokale en provinciale besturen om te komen tot één Vlaamse investeringsagenda", stelt Bothuyne. "Daarbij moet het mogelijk zijn om samen elk jaar voor 10 miljard euro eenmalige investeringen te doen. " De focus bij die overheidsinvesteringen moet liggen op duurzaamheid. De resolutie stelt onder meer voor om werk te maken van een versnelde uitbouw van fietsinfrastructuur, fiets-leasen en fietsdelen. Ook het openbaar vervoer kan worden uitgebouwd en versneld emissievrij worden gemaakt. Via een stimulerend ondersteuningskader kan de renovatie van woningen en gebouwen een duw in de rug worden gegeven. Samen met de private spelers moet de overheid zorgen voor de uitrol van moderne digitale infrastructuur, zoals glasvezel en het 5G-netwerk. "Onze overheden moeten het pad vrijmaken voor een sterke economie, door te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en nieuwe digitale infrastructuur zoals 5G", zegt Maurits Vande Reyde van Open Vld. "Daarnaast moeten we onze ondernemers zoveel mogelijk vrijlaten om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen." Vlaanderen moet zich ook beter wapenen tegen buitenlandse inmenging in de economie, vinden de drie partijen. Er moet een screeningsmechanisme komen om onze bedrijven te beschermen tegen ongewenste buitenlandse directe investeringen. Om te zorgen dat de werkloosheid onder controle blijft, moet er voor worden gezorgd dat tijdelijke werkloosheid ook wordt gebruikt voor opleiding en werkervaring. Het inburgeringstraject voor nieuwkomers dient sneller te leiden tot een activeringstraject naar een job. De opleidingscheques moeten worden opengesteld voor e-leren, voor kort-, midden- en hooggeschoolden. "Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring", zegt Axel Ronse. "Zeker nu deze specifieke tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met augustus. Als goede huisvader gaan we ook zonder taboes ondoelmatige subsidies en premies schrappen." De regering wordt tot slot ook opgeroepen om in overleg te treden met de federale overheid rond meer flexibiliteit in arbeidstijdsreglementering op maat van werknemers en werkgevers. De bedoeling is om werk en privé beter in balans te brengen en tegelijk de arbeidsproductiviteit te verhogen. (Belga)