In het voorjaar besliste de Vlaamse regering om de civiele noodsituatie uit te roepen om snel een aantal maatregelen te kunnen nemen in de strijd tegen het coronavirus. Op het vlak van energie werd onder meer beslist mensen tijdelijk niet af te sluiten van elektriciteit of aardgas. Ook het plaatsen en activeren van budgetmeters werd opgeschort. Die laatste maatregel was vooral bedoeld om het personeel van de distributienetbeheerders (die de budgetmeters plaatsen) te beschermen. Maar de ingreep blijkt "ongewenste neveneffecten" te hebben. Omdat er geen budgetmeters kunnen geplaatst worden, worden 'gedropte' huishoudelijke afnemers met schulden op een normale manier van energie voorzien. "Dat heeft tot gevolg dat hun (energie)schulden bij de distributienetbeheerders zich ongelimiteerd blijven opstapelen. Daardoor wordt de schuldenput die achteraf moet worden gedempt, nog groter en komen die huishoudens dus potentieel in een financiële situatie terecht die nog uitzichtlozer is." (Belga)

In het voorjaar besliste de Vlaamse regering om de civiele noodsituatie uit te roepen om snel een aantal maatregelen te kunnen nemen in de strijd tegen het coronavirus. Op het vlak van energie werd onder meer beslist mensen tijdelijk niet af te sluiten van elektriciteit of aardgas. Ook het plaatsen en activeren van budgetmeters werd opgeschort. Die laatste maatregel was vooral bedoeld om het personeel van de distributienetbeheerders (die de budgetmeters plaatsen) te beschermen. Maar de ingreep blijkt "ongewenste neveneffecten" te hebben. Omdat er geen budgetmeters kunnen geplaatst worden, worden 'gedropte' huishoudelijke afnemers met schulden op een normale manier van energie voorzien. "Dat heeft tot gevolg dat hun (energie)schulden bij de distributienetbeheerders zich ongelimiteerd blijven opstapelen. Daardoor wordt de schuldenput die achteraf moet worden gedempt, nog groter en komen die huishoudens dus potentieel in een financiële situatie terecht die nog uitzichtlozer is." (Belga)