"Deze eerste statistieken zeggen niets over de duurtijd van de opnames, noch over de werklast voor het medisch en verzorgend personeel", nuanceert het IMA. Niet alle diensten kenden eenzelfde impact. Op de materniteit was de daling bijvoorbeeld minder uitgesproken (-7 procent). De pediatrische diensten (-31 procent), behandeling van zware brandwonden (-52 procent) en neonatale zorg (-58 procent) kenden forsere afnames. Dat zou erop kunnen wijzen dat de lockdown gunstig geweest is voor moeders en hun kinderen, stelt La Libre Belgique. Ierse en Deense studies wezen er al op dat telewerk, minder werkstress en minder blootstelling aan infecties en vervuiling, bijgedragen zouden kunnen hebben aan een daling van het aantal vroeggeboorten. (Belga)

"Deze eerste statistieken zeggen niets over de duurtijd van de opnames, noch over de werklast voor het medisch en verzorgend personeel", nuanceert het IMA. Niet alle diensten kenden eenzelfde impact. Op de materniteit was de daling bijvoorbeeld minder uitgesproken (-7 procent). De pediatrische diensten (-31 procent), behandeling van zware brandwonden (-52 procent) en neonatale zorg (-58 procent) kenden forsere afnames. Dat zou erop kunnen wijzen dat de lockdown gunstig geweest is voor moeders en hun kinderen, stelt La Libre Belgique. Ierse en Deense studies wezen er al op dat telewerk, minder werkstress en minder blootstelling aan infecties en vervuiling, bijgedragen zouden kunnen hebben aan een daling van het aantal vroeggeboorten. (Belga)