Bisschop Patrick Hoogmartens motiveert de beslissing door erop te wijzen "dat in crisistijden iedereen een deel tracht te dragen van de crisis". Voorts stelt de bisschop onder meer dat het goed is om aan de families in rouw een perspectief mee te geven voor wat achteraf kan gebeuren. "Een gedachtenisviering in of aansluitend bij de zondagsviering of in de week kan dan een steun zijn in verwerking en rouw." Het bisdom Antwerpen besliste eerder geen bijdrage te vragen voor kerkelijke uitvaarten in coronatijden. Het bisdom Brugge rekent voor een uitvaart in coronatijd het sociaal tarief van 99,50 euro aan. Voor enkel een afscheidsgebed op de begraafplaats geldt een vergoeding van 6,50 euro. (Belga)

Bisschop Patrick Hoogmartens motiveert de beslissing door erop te wijzen "dat in crisistijden iedereen een deel tracht te dragen van de crisis". Voorts stelt de bisschop onder meer dat het goed is om aan de families in rouw een perspectief mee te geven voor wat achteraf kan gebeuren. "Een gedachtenisviering in of aansluitend bij de zondagsviering of in de week kan dan een steun zijn in verwerking en rouw." Het bisdom Antwerpen besliste eerder geen bijdrage te vragen voor kerkelijke uitvaarten in coronatijden. Het bisdom Brugge rekent voor een uitvaart in coronatijd het sociaal tarief van 99,50 euro aan. Voor enkel een afscheidsgebed op de begraafplaats geldt een vergoeding van 6,50 euro. (Belga)