De verdere heropening van het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor het lager onderwijs is dat nu pas op maandag 8 juni, met de mogelijkheid van een test op vrijdag 5 juni. De verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien in het lager onderwijs wordt losgelaten. In de nieuwsbrief stelt het katholiek onderwijs dat de nieuwe richtlijnen "in grote mate lijken op de voorstellen die we zelf vrijdag op tafel gelegd hebben voor de organisatie van onderwijs tot het einde van dit schooljaar". "Daar kunnen we alleen maar blij om zijn", zo klinkt het dan ook. "Het zal het scholen veel gemakkelijker maken om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen." Het Katholiek Onderwijs zegt ook "verheugd" te zijn "dat scholen de vrijheid behouden om zich naargelang de eigen context en mogelijkheden te organiseren, zowel qua opstartmoment, leerjaren als onderwijstijd." (Belga)

De verdere heropening van het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor het lager onderwijs is dat nu pas op maandag 8 juni, met de mogelijkheid van een test op vrijdag 5 juni. De verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien in het lager onderwijs wordt losgelaten. In de nieuwsbrief stelt het katholiek onderwijs dat de nieuwe richtlijnen "in grote mate lijken op de voorstellen die we zelf vrijdag op tafel gelegd hebben voor de organisatie van onderwijs tot het einde van dit schooljaar". "Daar kunnen we alleen maar blij om zijn", zo klinkt het dan ook. "Het zal het scholen veel gemakkelijker maken om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen." Het Katholiek Onderwijs zegt ook "verheugd" te zijn "dat scholen de vrijheid behouden om zich naargelang de eigen context en mogelijkheden te organiseren, zowel qua opstartmoment, leerjaren als onderwijstijd." (Belga)