De precieze datum hangt af van de omstandigheden en zal later nog worden meegedeeld, klinkt het. Wie bij de vorige verdeling al een pas wist te scoren, zal die in 2021 ook nog kunnen gebruiken, verzekert de dienst. Om voor de nodige relance te zorgen in Wallonië, heeft het gewest besloten om duizenden passen van 80 euro uitdelen. De eerste 20.000 gingen in oktober bijzonder snel de deur uit. (Belga)

De precieze datum hangt af van de omstandigheden en zal later nog worden meegedeeld, klinkt het. Wie bij de vorige verdeling al een pas wist te scoren, zal die in 2021 ook nog kunnen gebruiken, verzekert de dienst. Om voor de nodige relance te zorgen in Wallonië, heeft het gewest besloten om duizenden passen van 80 euro uitdelen. De eerste 20.000 gingen in oktober bijzonder snel de deur uit. (Belga)