Sinds 1 september zijn CO2-meters wegens de coronapandemie verplicht in sportzalen en kleedkamers, tenzij er luchtfiltratiesystemen worden geïnstalleerd. Voor controles op de verplichting geldt echter een overgangsperiode tot 1 november. Maar ook na de overgangsperiode zullen veel sportclubs zich nog niet naar de nieuwe ventilatiemaatregelen geschikt hebben. In de sportsector leeft dan ook de vrees dat bij controles vanaf 1 november een groot deel van de kleedkamers dicht zal moeten, met "een enorme impact op de clubwerking en honderdduizenden sportende Vlamingen" als gevolg. "Heel wat sportclubs en beheerders van sportinfrastructuren hebben al inspanningen geleverd om in orde te zijn met de nieuwe ventilatieregels. Via steekproefgewijze CO2-metingen verzamelen we informatie voor een degelijk ventilatieplan", zegt Jeroen Vanderputte, directeur van het Netwerk Lokaal Sportbeleid. "Maar soms gaat het om grotere infrastructuurwerken die niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden." In de eerste plaats wijzen de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid naar het kostenplaatje van de maatregelen. "Elke gemeente zou meer dan honderd CO2-meters moeten aanschaffen om in alle kleedkamers en sportzalen in zo'n toestel te voorzien. Daar hangt al snel een prijskaartje aan vast van enkele duizenden euro's. Als zij ook moeten overschakelen op luchtreinigers, zal het kostenplaatje vermenigvuldigen", luidt het. Bovendien vrezen ze dat die investeringen maar tijdelijk hun nut zouden hebben. "Op korte termijn zullen ze afgebouwd worden of vervangen worden door permanente en duurzame oplossingen." Daarnaast klagen de organisaties aan dat de normen van het ventilatieplan dat in juli werd opgesteld in samenwerking met experts, eigenlijk in de praktijk niet haalbaar zijn voor sportclubs. "Zeker niet in kleedkamers", klinkt het. "Zelfs in de nieuwste kleedkamers met een modern ventilatiesysteem blijken de vooropgestelde CO2-normen veel te streng." De Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid benadrukken dat er "lokaal enorm veel draagvlak" is om te werken aan gezondere lucht. Maar voor realistischere maatregelen is een plan voor de komende jaren nodig, waarbij sportclubs en gemeenten investeringen kunnen spreiden over een langere periode. "Wij pleiten voor een uitgewerkt ventilatieplan met haalbare normen én oplossingen op de lange termijn voor de sportsector. De uitbaters van sportinfrastructuren hebben daarvoor financiële ondersteuning nodig om die permanente investeringen, zoals centraal aangestuurde luchtreinigers voor sporthallen en kleedkamers, te doen", aldus Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie. (Belga)

Sinds 1 september zijn CO2-meters wegens de coronapandemie verplicht in sportzalen en kleedkamers, tenzij er luchtfiltratiesystemen worden geïnstalleerd. Voor controles op de verplichting geldt echter een overgangsperiode tot 1 november. Maar ook na de overgangsperiode zullen veel sportclubs zich nog niet naar de nieuwe ventilatiemaatregelen geschikt hebben. In de sportsector leeft dan ook de vrees dat bij controles vanaf 1 november een groot deel van de kleedkamers dicht zal moeten, met "een enorme impact op de clubwerking en honderdduizenden sportende Vlamingen" als gevolg. "Heel wat sportclubs en beheerders van sportinfrastructuren hebben al inspanningen geleverd om in orde te zijn met de nieuwe ventilatieregels. Via steekproefgewijze CO2-metingen verzamelen we informatie voor een degelijk ventilatieplan", zegt Jeroen Vanderputte, directeur van het Netwerk Lokaal Sportbeleid. "Maar soms gaat het om grotere infrastructuurwerken die niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden." In de eerste plaats wijzen de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid naar het kostenplaatje van de maatregelen. "Elke gemeente zou meer dan honderd CO2-meters moeten aanschaffen om in alle kleedkamers en sportzalen in zo'n toestel te voorzien. Daar hangt al snel een prijskaartje aan vast van enkele duizenden euro's. Als zij ook moeten overschakelen op luchtreinigers, zal het kostenplaatje vermenigvuldigen", luidt het. Bovendien vrezen ze dat die investeringen maar tijdelijk hun nut zouden hebben. "Op korte termijn zullen ze afgebouwd worden of vervangen worden door permanente en duurzame oplossingen." Daarnaast klagen de organisaties aan dat de normen van het ventilatieplan dat in juli werd opgesteld in samenwerking met experts, eigenlijk in de praktijk niet haalbaar zijn voor sportclubs. "Zeker niet in kleedkamers", klinkt het. "Zelfs in de nieuwste kleedkamers met een modern ventilatiesysteem blijken de vooropgestelde CO2-normen veel te streng." De Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid benadrukken dat er "lokaal enorm veel draagvlak" is om te werken aan gezondere lucht. Maar voor realistischere maatregelen is een plan voor de komende jaren nodig, waarbij sportclubs en gemeenten investeringen kunnen spreiden over een langere periode. "Wij pleiten voor een uitgewerkt ventilatieplan met haalbare normen én oplossingen op de lange termijn voor de sportsector. De uitbaters van sportinfrastructuren hebben daarvoor financiële ondersteuning nodig om die permanente investeringen, zoals centraal aangestuurde luchtreinigers voor sporthallen en kleedkamers, te doen", aldus Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie. (Belga)