Het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft op zijn website de belangrijkste informatie voor bedrijven gebundeld. Het wijst er daarin bijvoorbeeld op dat de werkgever niet zomaar mag beslissen om een werknemer die in een risicogebied verbleef, de toegang tot het bedrijf te ontzeggen. "Dit kan gezien worden als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst", klinkt het. "De bevoegdheid om iemand in quarantaine te plaatsen komt toe aan de overheid." De werkgeversorganisatie raadt de directies aan om bij twijfel te overleggen met de betrokkene. "Pragmatische oplossingen zoals thuis- of telewerk kunnen een oplossing zijn." Indien een werknemer symptomen vertoont, moet die zo snel mogelijk worden doorverwezen naar de arbeidsarts. "De werkgever heeft op dat moment de verantwoordelijkheid om besmetting in de onderneming te voorkomen. De arbeidsarts zal dan samen met de huisarts bekijken of er volgende stappen nodig zijn", aldus het VBO. De organisatie wijst voorts op mogelijkheden tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor ondernemingen die zwaar getroffen worden, bijvoorbeeld omdat toevoerlijnen onderbroken zijn wegens maatregelen tegen het coronavirus. Tijdelijke werkloosheid is ook mogelijk voor werknemers die gestrand zijn in het buitenland of na terugkomst uit een besmette regio in quarantaine worden geplaatst. Een werknemer die in het buitenland in het ziekenhuis terechtkomt, is niet tijdelijk werkloos maar arbeidsongeschikt. (Belga)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft op zijn website de belangrijkste informatie voor bedrijven gebundeld. Het wijst er daarin bijvoorbeeld op dat de werkgever niet zomaar mag beslissen om een werknemer die in een risicogebied verbleef, de toegang tot het bedrijf te ontzeggen. "Dit kan gezien worden als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst", klinkt het. "De bevoegdheid om iemand in quarantaine te plaatsen komt toe aan de overheid." De werkgeversorganisatie raadt de directies aan om bij twijfel te overleggen met de betrokkene. "Pragmatische oplossingen zoals thuis- of telewerk kunnen een oplossing zijn." Indien een werknemer symptomen vertoont, moet die zo snel mogelijk worden doorverwezen naar de arbeidsarts. "De werkgever heeft op dat moment de verantwoordelijkheid om besmetting in de onderneming te voorkomen. De arbeidsarts zal dan samen met de huisarts bekijken of er volgende stappen nodig zijn", aldus het VBO. De organisatie wijst voorts op mogelijkheden tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor ondernemingen die zwaar getroffen worden, bijvoorbeeld omdat toevoerlijnen onderbroken zijn wegens maatregelen tegen het coronavirus. Tijdelijke werkloosheid is ook mogelijk voor werknemers die gestrand zijn in het buitenland of na terugkomst uit een besmette regio in quarantaine worden geplaatst. Een werknemer die in het buitenland in het ziekenhuis terechtkomt, is niet tijdelijk werkloos maar arbeidsongeschikt. (Belga)