"Vandaag, nu de tweede golf COVID-19 er is en het absenteïsme toeneemt, worden de richtlijnen van de federale en de regionale overheden, zoals telewerk, verspreiding van maskers en afstand nemen, nog steeds niet gerespecteerd door het management", stelt Rudi De Coster, gewestelijk secretaris voor ACV Openbare Diensten in Brussel. "De agenten ontmoeten elkaar altijd aan het begin van de dienst, met tientallen of zelfs honderden, in de gangen en de kleedkamers. Alleen het vertrek voor de aanvang van de ophaalrondes van de teams gebeurt op een gespreide manier", zegt De Coster. Met de nieuwe stakingsaanzegging willen ze de druk op de Brusselse overheid verhogen en vragen ze dat alle nodige maatregelen worden genomen om de werknemers van Net Brussel te beschermen. Naast de vuilnisophalers voegen de managementdiensten en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende depots, zich bij wijze van uitzondering aan bij de acties. "Slechte communicatie, een gebrek aan respect voor het personeel, gecombineerd met een gebrekkig crisisbeleid van het management heeft de vakbonden ertoe gebracht een klacht in te dienen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en Overleg maar er verandert niets", besluit De Coster. (Belga)

"Vandaag, nu de tweede golf COVID-19 er is en het absenteïsme toeneemt, worden de richtlijnen van de federale en de regionale overheden, zoals telewerk, verspreiding van maskers en afstand nemen, nog steeds niet gerespecteerd door het management", stelt Rudi De Coster, gewestelijk secretaris voor ACV Openbare Diensten in Brussel. "De agenten ontmoeten elkaar altijd aan het begin van de dienst, met tientallen of zelfs honderden, in de gangen en de kleedkamers. Alleen het vertrek voor de aanvang van de ophaalrondes van de teams gebeurt op een gespreide manier", zegt De Coster. Met de nieuwe stakingsaanzegging willen ze de druk op de Brusselse overheid verhogen en vragen ze dat alle nodige maatregelen worden genomen om de werknemers van Net Brussel te beschermen. Naast de vuilnisophalers voegen de managementdiensten en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende depots, zich bij wijze van uitzondering aan bij de acties. "Slechte communicatie, een gebrek aan respect voor het personeel, gecombineerd met een gebrekkig crisisbeleid van het management heeft de vakbonden ertoe gebracht een klacht in te dienen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en Overleg maar er verandert niets", besluit De Coster. (Belga)