In het rapport heeft het KCE de vaccinatiegraad in de Belgische zorginstellingen onderzocht op basis van geanonimiseerde gegevens. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepscategorieën (tussen zorg- en niet-zorgpersoneel). Bovendien is de analyse beperkt tot de medewerkers in loondienst, waardoor medewerkers met een zelfstandig statuut (zoals artsen in niet-universitaire ziekenhuizen) niet in de statistieken zijn opgenomen. Globaal genomen, liggen de vaccinatiecijfers in de Belgische zorginstellingen een stuk hoger dan die bij de totale bevolking. Zo is 90,6 procent van de medewerkers in de Belgische ziekenhuizen volledig ingeënt en 86,9 procent van de medewerkers in de Belgische woonzorgcentra. Die hoge cijfers zijn voornamelijk te danken aan de hoge vaccinatiegraad van het Vlaamse zorgpersoneel. In Vlaanderen is namelijk 96,5 procent van alle medewerkers in de ziekenhuizen en 93,8 procent van de medewerkers in de rusthuizen volledig ingeënt. Daartegenover staat een lagere vaccinatiegraad in Wallonië, met 83,9 procent van het ziekenhuispersoneel en 78,5 procent van het personeel in woonzorgcentra. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit de rij met een vaccinatiegraad van 84,6 procent in de ziekenhuizen, maar amper 66,9 procent in de woonzorgcentra. De vaccinatiegraad in de ziekenhuizen ligt in alle regio's hoger dan die in de woonzorgcentra en ook hoger dan het cijfer bij de algemene bevolking. In Vlaanderen ligt ook het vaccinatiecijfer in de woonzorgcentra hoger dan dat bij de brede bevolking, in Wallonië en Brussel ligt dat cijfer in lijn met de vaccinatiegraad van de algemene bevolking. Het niet-gevaccineerde zorgpersoneel bevindt zich voor meer dan de helft (53,1 procent) in Wallonië, Brussel is goed voor een kwart (24,1 procent), terwijl Vlaanderen ruim een vijfde (22,8 procent) vertegenwoordigt van het zorgpersoneel dat nog geen twee coronaspuiten heeft gekregen. Het KCE stelt, ten slotte, ook vast dat de vaccinatiegraad toeneemt met de leeftijd. Twee derde van het niet-gevaccineerde personeel is tussen 18 en 44 jaar oud. Om de cijfers nog verder op te krikken, werkt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) volop aan een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. (Belga)

In het rapport heeft het KCE de vaccinatiegraad in de Belgische zorginstellingen onderzocht op basis van geanonimiseerde gegevens. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepscategorieën (tussen zorg- en niet-zorgpersoneel). Bovendien is de analyse beperkt tot de medewerkers in loondienst, waardoor medewerkers met een zelfstandig statuut (zoals artsen in niet-universitaire ziekenhuizen) niet in de statistieken zijn opgenomen. Globaal genomen, liggen de vaccinatiecijfers in de Belgische zorginstellingen een stuk hoger dan die bij de totale bevolking. Zo is 90,6 procent van de medewerkers in de Belgische ziekenhuizen volledig ingeënt en 86,9 procent van de medewerkers in de Belgische woonzorgcentra. Die hoge cijfers zijn voornamelijk te danken aan de hoge vaccinatiegraad van het Vlaamse zorgpersoneel. In Vlaanderen is namelijk 96,5 procent van alle medewerkers in de ziekenhuizen en 93,8 procent van de medewerkers in de rusthuizen volledig ingeënt. Daartegenover staat een lagere vaccinatiegraad in Wallonië, met 83,9 procent van het ziekenhuispersoneel en 78,5 procent van het personeel in woonzorgcentra. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit de rij met een vaccinatiegraad van 84,6 procent in de ziekenhuizen, maar amper 66,9 procent in de woonzorgcentra. De vaccinatiegraad in de ziekenhuizen ligt in alle regio's hoger dan die in de woonzorgcentra en ook hoger dan het cijfer bij de algemene bevolking. In Vlaanderen ligt ook het vaccinatiecijfer in de woonzorgcentra hoger dan dat bij de brede bevolking, in Wallonië en Brussel ligt dat cijfer in lijn met de vaccinatiegraad van de algemene bevolking. Het niet-gevaccineerde zorgpersoneel bevindt zich voor meer dan de helft (53,1 procent) in Wallonië, Brussel is goed voor een kwart (24,1 procent), terwijl Vlaanderen ruim een vijfde (22,8 procent) vertegenwoordigt van het zorgpersoneel dat nog geen twee coronaspuiten heeft gekregen. Het KCE stelt, ten slotte, ook vast dat de vaccinatiegraad toeneemt met de leeftijd. Twee derde van het niet-gevaccineerde personeel is tussen 18 en 44 jaar oud. Om de cijfers nog verder op te krikken, werkt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) volop aan een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. (Belga)