Het UZ Leuven bereidt zich al geruime tijd voor op de opname van deze patiënten. Op de intensieve afdeling beschikt het over een capaciteit van 60 bedden voor coronapatiënten en een veelvoud daarvan op gewone afdelingen. Het ziekenhuis houdt rekening met het feit dat het nog een aantal maanden patiënten met deze aandoening zal moeten opnemen. In het arrondissement Leuven zijn overigens nog drie andere ziekenhuizen klaar om patiënten op te vangen. Op dit ogenblik wordt het ziekenhuis nog niet geconfronteerd met een grote uitval van personeelsleden door ziekte. Het ziekteverzuim is volgens Van Assche slechts 10 procent hoger dan in maart vorig jaar. Doordat vele niet-dringende ingrepen uitgesteld zijn is er bovendien extra-personeel beschikbaar. Ook de stages van de laatstejaars geneeskunde en van de twee laatste jaren van de opleiding verpleegkunde in het ziekenhuis lopen door. Van Assche heeft goede hoop dat de capaciteit waarover het UZ beschikt voldoende zal zijn om de stijging van het aantal opnames op te vangen en verwijst daarbij naar de overheidsmaatregelen om een hoge piek aan opnames af te vlakken. In de Leuvense regio worden vanaf vrijdag in samenwerking met huisartsenkringen centra operationeel in Tienen en Diest waar beslist wordt of patiënten in een ziekenhuis worden opgenomen. In Leuven zijn sinds dit weekend al twee dergelijke centra actief. (Belga)

Het UZ Leuven bereidt zich al geruime tijd voor op de opname van deze patiënten. Op de intensieve afdeling beschikt het over een capaciteit van 60 bedden voor coronapatiënten en een veelvoud daarvan op gewone afdelingen. Het ziekenhuis houdt rekening met het feit dat het nog een aantal maanden patiënten met deze aandoening zal moeten opnemen. In het arrondissement Leuven zijn overigens nog drie andere ziekenhuizen klaar om patiënten op te vangen. Op dit ogenblik wordt het ziekenhuis nog niet geconfronteerd met een grote uitval van personeelsleden door ziekte. Het ziekteverzuim is volgens Van Assche slechts 10 procent hoger dan in maart vorig jaar. Doordat vele niet-dringende ingrepen uitgesteld zijn is er bovendien extra-personeel beschikbaar. Ook de stages van de laatstejaars geneeskunde en van de twee laatste jaren van de opleiding verpleegkunde in het ziekenhuis lopen door. Van Assche heeft goede hoop dat de capaciteit waarover het UZ beschikt voldoende zal zijn om de stijging van het aantal opnames op te vangen en verwijst daarbij naar de overheidsmaatregelen om een hoge piek aan opnames af te vlakken. In de Leuvense regio worden vanaf vrijdag in samenwerking met huisartsenkringen centra operationeel in Tienen en Diest waar beslist wordt of patiënten in een ziekenhuis worden opgenomen. In Leuven zijn sinds dit weekend al twee dergelijke centra actief. (Belga)