Uit groepsgesprekken leerde de universiteit dat jongeren worstelen met uitzichtloosheid, eenzaamheid en verveling. Het gevoel van uitzichtloosheid is sterk aanwezig omdat voor velen belangrijke mijlpalen wegvallen en omdat ze zich door de maatregelen ontmoedigd voelen om nog concrete plannen te maken. De videocampagne op YouTube, Instagram en TikTok laat tien jongeren aan het woord die hun ervaringen en tips delen. Het gaat bijvoorbeeld over de beste manieren om geïnformeerd te blijven tijdens corona en sociaal contact te onderhouden. Maar het gaat ook over het inlassen van pauzes, het organiseren van vrije tijd en het loslaten van schuldgevoelens. Binnen hetzelfde project verschijnen in maart vertalingen van MAGDANOG?!, de infobrochure over corona voor jongeren van WAT WAT. De belangrijkste info over de beschermlagen tegen het virus en een overzicht van coronaveilige activiteiten worden vertaald in het Frans, Engels, Turks, Arabisch en Farsi. (Belga)

Uit groepsgesprekken leerde de universiteit dat jongeren worstelen met uitzichtloosheid, eenzaamheid en verveling. Het gevoel van uitzichtloosheid is sterk aanwezig omdat voor velen belangrijke mijlpalen wegvallen en omdat ze zich door de maatregelen ontmoedigd voelen om nog concrete plannen te maken. De videocampagne op YouTube, Instagram en TikTok laat tien jongeren aan het woord die hun ervaringen en tips delen. Het gaat bijvoorbeeld over de beste manieren om geïnformeerd te blijven tijdens corona en sociaal contact te onderhouden. Maar het gaat ook over het inlassen van pauzes, het organiseren van vrije tijd en het loslaten van schuldgevoelens. Binnen hetzelfde project verschijnen in maart vertalingen van MAGDANOG?!, de infobrochure over corona voor jongeren van WAT WAT. De belangrijkste info over de beschermlagen tegen het virus en een overzicht van coronaveilige activiteiten worden vertaald in het Frans, Engels, Turks, Arabisch en Farsi. (Belga)