De UHasselt gaat er voorlopig van uit dat de lockdown-maatregelen van de regering vanaf 1 juni versoepeld zijn. "We gaan ervan uit dat de campussen dan opnieuw toegankelijk zullen zijn voor de studenten. Organisatie van examens op de campus zal dan ook mogelijk zijn", klinkt het. "Voor het geval dit onverhoopt toch niet zo zou zijn, wordt er ook gewerkt aan een alternatief scenario." Voor alle opleidingen is het in principe mogelijk de huidige voorziene examenperiode met één week te verlengen en toch niet later dan 10 juli de examenperiode af te ronden. Examens zijn ook in te plannen op zaterdagen en op pinkstermaandag. Ook een mogelijkheid zijn de vooravond, bijvoorbeeld startend om 17.00 uur. Bij het bepalen van de evaluatievorm zal elke docent rekening houden met de bijzondere omstandigheden waarin het onderwijs momenteel verloopt door de overmachtsituatie. Waar mogelijk wordt tijdens de online lesperiode al deels permanente evaluatie ingebouwd, of wordt gewerkt met in te leveren opdrachten. Voor stages en bachelor- en masterproeven die niet (volledig) af te werken waren, en voor essentiële practica die niet konden doorgaan, wordt nog naar adequate oplossingen gezocht. De verschillende opleidingen gaan binnen dit algemeen kader aan de slag om concrete examenroosters uit te werken voor elke opleiding. (Belga)

De UHasselt gaat er voorlopig van uit dat de lockdown-maatregelen van de regering vanaf 1 juni versoepeld zijn. "We gaan ervan uit dat de campussen dan opnieuw toegankelijk zullen zijn voor de studenten. Organisatie van examens op de campus zal dan ook mogelijk zijn", klinkt het. "Voor het geval dit onverhoopt toch niet zo zou zijn, wordt er ook gewerkt aan een alternatief scenario." Voor alle opleidingen is het in principe mogelijk de huidige voorziene examenperiode met één week te verlengen en toch niet later dan 10 juli de examenperiode af te ronden. Examens zijn ook in te plannen op zaterdagen en op pinkstermaandag. Ook een mogelijkheid zijn de vooravond, bijvoorbeeld startend om 17.00 uur. Bij het bepalen van de evaluatievorm zal elke docent rekening houden met de bijzondere omstandigheden waarin het onderwijs momenteel verloopt door de overmachtsituatie. Waar mogelijk wordt tijdens de online lesperiode al deels permanente evaluatie ingebouwd, of wordt gewerkt met in te leveren opdrachten. Voor stages en bachelor- en masterproeven die niet (volledig) af te werken waren, en voor essentiële practica die niet konden doorgaan, wordt nog naar adequate oplossingen gezocht. De verschillende opleidingen gaan binnen dit algemeen kader aan de slag om concrete examenroosters uit te werken voor elke opleiding. (Belga)