De triagecentra zijn specifiek opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met Covid-19, na verwijzing door een arts. Die patiënten hoeven zo niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden ze vanuit een centrum naar het ziekenhuis verwezen voor hospitalisatie. De centra zijn een initiatief van artsen en overheden. Om het werk van de zorgverleners in de centra zo goed mogelijk te ondersteunen, nemen het Riziv en de FOD Volksgezondheid een reeks maatregelen die morgen, 23 maart 2020, in werking treden. "Zorgverleners moeten zich vandaag meer dan ooit volledig kunnen focussen op de zorg voor hun patiënten", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Deze maatregel voor de triageposten past in dat kader. Het is niet de eerste ondersteunende maatregel en het zal ook niet de laatste zijn. Samen met onze administraties werken we keihard aan andere maatregelen om zoveel mogelijk last weg te nemen van de schouders van onze zorgverleners." Concreet betekent de regeling dat de Fod Volksgezondheid en het RIZIV een database samenstellen die de betrokken initiatieven inventariseert (met contactadressen en verantwoordelijke). De betrokken triagecentra krijgen een volgnummer. Zo'n database is belangrijk om een goed overzicht te hebben van het volledige aanbod en laat ook toe om alle centra snel te contacteren als dat nodig is. Er wordt ook een eenvormig honorarium vastgesteld voor de artsen die werken in deze centra. Dat bedrag stemt overeen met het bedrag van een consultatie van een geaccrediteerde huisarts. De coördinerende zorgverleners en de verpleegkundigen en paramedici krijgen een forfaitair honorarium per dagdeel. De overheid voorziet ook in een forfaitaire tegemoetkoming voor het administratief personeel in de centra. (Belga)

De triagecentra zijn specifiek opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met Covid-19, na verwijzing door een arts. Die patiënten hoeven zo niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden ze vanuit een centrum naar het ziekenhuis verwezen voor hospitalisatie. De centra zijn een initiatief van artsen en overheden. Om het werk van de zorgverleners in de centra zo goed mogelijk te ondersteunen, nemen het Riziv en de FOD Volksgezondheid een reeks maatregelen die morgen, 23 maart 2020, in werking treden. "Zorgverleners moeten zich vandaag meer dan ooit volledig kunnen focussen op de zorg voor hun patiënten", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Deze maatregel voor de triageposten past in dat kader. Het is niet de eerste ondersteunende maatregel en het zal ook niet de laatste zijn. Samen met onze administraties werken we keihard aan andere maatregelen om zoveel mogelijk last weg te nemen van de schouders van onze zorgverleners." Concreet betekent de regeling dat de Fod Volksgezondheid en het RIZIV een database samenstellen die de betrokken initiatieven inventariseert (met contactadressen en verantwoordelijke). De betrokken triagecentra krijgen een volgnummer. Zo'n database is belangrijk om een goed overzicht te hebben van het volledige aanbod en laat ook toe om alle centra snel te contacteren als dat nodig is. Er wordt ook een eenvormig honorarium vastgesteld voor de artsen die werken in deze centra. Dat bedrag stemt overeen met het bedrag van een consultatie van een geaccrediteerde huisarts. De coördinerende zorgverleners en de verpleegkundigen en paramedici krijgen een forfaitair honorarium per dagdeel. De overheid voorziet ook in een forfaitaire tegemoetkoming voor het administratief personeel in de centra. (Belga)