"De triage gebeurt nu telefonisch maar we zijn enorm onderbezet", zegt Vanhoof. "Er is nood aan een crisismanager want de huisartsen worden los van het coronavirus nog met andere pathologieën geconfronteerd. In overleg met de ziekenhuisnetwerken worden lokale triagecentra of vooruitgeschoven posten geïmplementeerd voor mensen met luchtweginfecties. Daar kan een diepere triage gebeuren en beslist worden of patiënten opgenomen moeten worden." De beschikbaarheid van beschermend materiaal blijft een groot probleem, zegt Vanhoof. "Er is nog altijd een gebrek aan mondmaskers, brillen en handschoenen. Logistiek en praktisch zijn er ook problemen. We gaan in de wachtruimtes de kinderen van de volwassenen scheiden en vragen patiënten ook om juist op tijd te komen om de wachttijd te beperken. We willen ook videoconsultaties snel mogelijk maken. De technologie is er maar we hebben bandbreedte nodig. We overleggen daarvoor met minister Wouter Beke maar er is ook nood aan breed lokaal overleg." (Belga)

"De triage gebeurt nu telefonisch maar we zijn enorm onderbezet", zegt Vanhoof. "Er is nood aan een crisismanager want de huisartsen worden los van het coronavirus nog met andere pathologieën geconfronteerd. In overleg met de ziekenhuisnetwerken worden lokale triagecentra of vooruitgeschoven posten geïmplementeerd voor mensen met luchtweginfecties. Daar kan een diepere triage gebeuren en beslist worden of patiënten opgenomen moeten worden." De beschikbaarheid van beschermend materiaal blijft een groot probleem, zegt Vanhoof. "Er is nog altijd een gebrek aan mondmaskers, brillen en handschoenen. Logistiek en praktisch zijn er ook problemen. We gaan in de wachtruimtes de kinderen van de volwassenen scheiden en vragen patiënten ook om juist op tijd te komen om de wachttijd te beperken. We willen ook videoconsultaties snel mogelijk maken. De technologie is er maar we hebben bandbreedte nodig. We overleggen daarvoor met minister Wouter Beke maar er is ook nood aan breed lokaal overleg." (Belga)