Een en ander blijkt uit een evaluatie na drie 'lesvrije' weken. De taken waren nu immers ter vervanging van de lessen. De weekpiek was telkens op donderdag, maar ook op zaterdag was er nog opvallend veel activiteit. De tweede lesvrije week was er een beetje meer activiteit dan de eerste week. De derde week daalde de activiteit onder het niveau van de eerste week. Van In draagt met het gratis ter beschikking stellen van diddit bij tot het mogelijk maken van onderwijs op afstand voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Sinds het platform gratis ter beschikking werd gesteld, zijn er zo'n 3.000 nieuwe leerkrachten actief op diddit. Taken zijn een pakket van oefeningen die leerkrachten specifiek klaarzetten voor leerlingen om te maken. Op dit vlak was er tot 19 keer zoveel activiteit als voor de lesvrije weken, namelijk op de vrijdag van de eerste week. Het activiteitenniveau tijdens de eerste week varieerde van 7,4 keer zoveel gemaakte taken op donderdag, tot 19 keer zoveel gemaakte taken op vrijdag. Pre-corona was vrijdag de rustigste dag. Alle andere dagen lagen daar tussenin. Ook op zaterdag werden er 9 keer zoveel taken gemaakt als pre-corona. In week 13, de tweede lesvrije week, varieerde de toename van de bedrijvigheid van 7 keer zoveel taken op donderdag, tot 17 keer zoveel taken op vrijdag. De totale activiteit lag iets hoger, maar was dus beter verdeeld over de week. Leerlingen maakten ook meer spontane oefeningen in diddit. Ook hier ligt het activiteitenniveau hoger in de eerste lesvrije week. En ook hier zien we op vrijdag de grootste stijging - namelijk 12,5 keer zoveel als pre-corona. Op donderdag wordt er het hardst gewerkt, met op donderdag 12 maart maar liefst 41.010 gemaakte oefeningen. Deze stijging is dan het kleinst, namelijk 5,2 keer zoveel. In de tweede lesvrije week is op vrijdag eveneens het grootste verschil te zien. Er werd 11,2 keer zoveel gewerkt als op vrijdag de week ervoor. Op donderdag wordt er ook hier het hardst gewerkt, en is de stijging het kleinst: er wordt 4,8 keer zoveel gewerkt als pre-corona. (Belga)

Een en ander blijkt uit een evaluatie na drie 'lesvrije' weken. De taken waren nu immers ter vervanging van de lessen. De weekpiek was telkens op donderdag, maar ook op zaterdag was er nog opvallend veel activiteit. De tweede lesvrije week was er een beetje meer activiteit dan de eerste week. De derde week daalde de activiteit onder het niveau van de eerste week. Van In draagt met het gratis ter beschikking stellen van diddit bij tot het mogelijk maken van onderwijs op afstand voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Sinds het platform gratis ter beschikking werd gesteld, zijn er zo'n 3.000 nieuwe leerkrachten actief op diddit. Taken zijn een pakket van oefeningen die leerkrachten specifiek klaarzetten voor leerlingen om te maken. Op dit vlak was er tot 19 keer zoveel activiteit als voor de lesvrije weken, namelijk op de vrijdag van de eerste week. Het activiteitenniveau tijdens de eerste week varieerde van 7,4 keer zoveel gemaakte taken op donderdag, tot 19 keer zoveel gemaakte taken op vrijdag. Pre-corona was vrijdag de rustigste dag. Alle andere dagen lagen daar tussenin. Ook op zaterdag werden er 9 keer zoveel taken gemaakt als pre-corona. In week 13, de tweede lesvrije week, varieerde de toename van de bedrijvigheid van 7 keer zoveel taken op donderdag, tot 17 keer zoveel taken op vrijdag. De totale activiteit lag iets hoger, maar was dus beter verdeeld over de week. Leerlingen maakten ook meer spontane oefeningen in diddit. Ook hier ligt het activiteitenniveau hoger in de eerste lesvrije week. En ook hier zien we op vrijdag de grootste stijging - namelijk 12,5 keer zoveel als pre-corona. Op donderdag wordt er het hardst gewerkt, met op donderdag 12 maart maar liefst 41.010 gemaakte oefeningen. Deze stijging is dan het kleinst, namelijk 5,2 keer zoveel. In de tweede lesvrije week is op vrijdag eveneens het grootste verschil te zien. Er werd 11,2 keer zoveel gewerkt als op vrijdag de week ervoor. Op donderdag wordt er ook hier het hardst gewerkt, en is de stijging het kleinst: er wordt 4,8 keer zoveel gewerkt als pre-corona. (Belga)