Gezondheidspsycholoog Omer Van den Bergh, verbonden aan de expertengroep Corona en Psychologie, ziet "goede elementen" in de communicatie van het Overlegcomité vrijdagavond, "zoals waardering voor de mensen en benadrukking van het succes van wat we tot nog toe gepresteerd hebben". Wel staat de motivatiebarometer al een lange tijd onder druk, wat wijst op coronamoeheid bij de bevolking. De Croo sprak vrijdagavond empathie uit, begrip voor de vermoeidheid van de bevolking en het zorgpersoneel in het bijzonder en sloot zijn speech af door te verwijzen naar "licht aan het einde van de tunnel", wanneer de bevolking in de loop van volgend jaar voldoende gevaccineerd zal zijn. "Maar dat is natuurlijk een heel langetermijnsperpectief", zegt Van den Bergh. De bevolking heeft volgens de psycholoog vooral nood aan een perspectief op de kortere termijn: weten hoe lang het de huidige maatregelen nog moet doorstaan. Dat de bevolking niet echt met de vinger wordt gewezen omdat de cijfers tegenvallen, is een goede zaak. Maar de nood aan een breed gedragen, gemeenschappelijk project blijft hoog. "Door de afwezigheid van zulk gedeeld denkkader kunnen te weinig mensen echt meedenken", zegt Van den Bergh. Instructies met regels en controle leiden volgens de gezondheidspsycholoog niet echt tot gemotiveerde en volgehouden gedragsverandering. "Dat is een naïeve opvatting over hoe ons gedrag in mekaar zit", klinkt het. Het is nodig om de bevolking te betrekken in een "gedeeld mentaal model", waarbij iedereen zelf kan meedenken. Vragen worden dan luidop gesteld: "Waar staan we nu? Waar willen we naartoe op de korte termijn? Wanneer zijn we daar? Welke vrijheden krijgen we dan terug?", somt Van den Bergh op als voorbeelden. De gezondheidspsycholoog gelooft dat het goed zou zijn om uitdrukkelijker terug te koppelen over wat er zou gebeuren in bepaalde scenario's. "Wat als we dit doen? Of wat als we het andere doen?" De huidige coronamoeheid is gedeeltelijk te verklaren door "enkele hiaten in de aanpak van het verleden", klinkt het. "We hebben toch wel vele kansen laten liggen om een gedragsondersteunend kader te creëren", concludeert Van den Bergh. (Belga)

Gezondheidspsycholoog Omer Van den Bergh, verbonden aan de expertengroep Corona en Psychologie, ziet "goede elementen" in de communicatie van het Overlegcomité vrijdagavond, "zoals waardering voor de mensen en benadrukking van het succes van wat we tot nog toe gepresteerd hebben". Wel staat de motivatiebarometer al een lange tijd onder druk, wat wijst op coronamoeheid bij de bevolking. De Croo sprak vrijdagavond empathie uit, begrip voor de vermoeidheid van de bevolking en het zorgpersoneel in het bijzonder en sloot zijn speech af door te verwijzen naar "licht aan het einde van de tunnel", wanneer de bevolking in de loop van volgend jaar voldoende gevaccineerd zal zijn. "Maar dat is natuurlijk een heel langetermijnsperpectief", zegt Van den Bergh. De bevolking heeft volgens de psycholoog vooral nood aan een perspectief op de kortere termijn: weten hoe lang het de huidige maatregelen nog moet doorstaan. Dat de bevolking niet echt met de vinger wordt gewezen omdat de cijfers tegenvallen, is een goede zaak. Maar de nood aan een breed gedragen, gemeenschappelijk project blijft hoog. "Door de afwezigheid van zulk gedeeld denkkader kunnen te weinig mensen echt meedenken", zegt Van den Bergh. Instructies met regels en controle leiden volgens de gezondheidspsycholoog niet echt tot gemotiveerde en volgehouden gedragsverandering. "Dat is een naïeve opvatting over hoe ons gedrag in mekaar zit", klinkt het. Het is nodig om de bevolking te betrekken in een "gedeeld mentaal model", waarbij iedereen zelf kan meedenken. Vragen worden dan luidop gesteld: "Waar staan we nu? Waar willen we naartoe op de korte termijn? Wanneer zijn we daar? Welke vrijheden krijgen we dan terug?", somt Van den Bergh op als voorbeelden. De gezondheidspsycholoog gelooft dat het goed zou zijn om uitdrukkelijker terug te koppelen over wat er zou gebeuren in bepaalde scenario's. "Wat als we dit doen? Of wat als we het andere doen?" De huidige coronamoeheid is gedeeltelijk te verklaren door "enkele hiaten in de aanpak van het verleden", klinkt het. "We hebben toch wel vele kansen laten liggen om een gedragsondersteunend kader te creëren", concludeert Van den Bergh. (Belga)