Op de agenda van de commissie stond een wetsontwerp dat werkgevers vrijstelt van de RSZ-bijdrage voor het derde kwartaal van dit jaar. Een gelijkaardige maatregel werd eerder al genomen tijdens de coronacrisis. Via amendementen werden nog andere steunmaatregelen aan de wettekst toegevoegd. Zo is er sprake van een RSZ-premie, die voor economische ademruimte moet zorgen. Maar ook een subsidie van 167 miljoen euro voor een sociaal fonds voor de horeca om de betaling van eindejaarspremies te kunnen verzekeren en de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Beide maatregelen waren eerder aangekondigd. N-VA'er Anseeuw steunt het oorspronkelijke ontwerp, maar vond het niet kunnen dat de meerderheid de andere maatregelen via amendementen wilde doorvoeren. Hij voerde inhoudelijke vragen aan, maar maakte ook bezwaar tegen de gehanteerde methode, "om zo een advies van de Raad van State te vermijden". Daarom vroeg hij bij de stemming een tweede lezing, waardoor de eindstemming in commissie niet onmiddellijk kon plaatsvinden. Verschillende fracties benadrukten nochtans het belang om de tekst snel goed te keuren. Ze wezen op de deadline van 15 november die door het uitstel niet zal worden gehaald en waardoor de RSZ geen wettelijke basis zou hebben om betalingsuitstel te verlenen. "U snijdt duizenden uitbaters van onder meer cafés en restaurants de adem af", reageerde minister Vandenbroucke. "U mag tegenstemmen, maar leg dat maar uit aan Horeca Vlaanderen." Anseeuw verweet de minister daarop "emotionele chantage" aan de dag te leggen. Jean-Marc Delizée (PS) merkte op dat het van alle tijden is dat er amendementen van kabinetten komen die op teksten worden ingediend, ook ten tijde van de regering met N-VA. Anja Vanrobaeys (sp.a) benadrukte dat de RSZ en de sociale secretariaten op tijd zekerheid moeten hebben om de maatregel te kunnen uitrollen. De tekst kan nu pas begin volgende week groen licht krijgen in tweede lezing, waarna hij nog langs de plenaire Kamer moet passeren alvorens van kracht te kunnen worden. (Belga)

Op de agenda van de commissie stond een wetsontwerp dat werkgevers vrijstelt van de RSZ-bijdrage voor het derde kwartaal van dit jaar. Een gelijkaardige maatregel werd eerder al genomen tijdens de coronacrisis. Via amendementen werden nog andere steunmaatregelen aan de wettekst toegevoegd. Zo is er sprake van een RSZ-premie, die voor economische ademruimte moet zorgen. Maar ook een subsidie van 167 miljoen euro voor een sociaal fonds voor de horeca om de betaling van eindejaarspremies te kunnen verzekeren en de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Beide maatregelen waren eerder aangekondigd. N-VA'er Anseeuw steunt het oorspronkelijke ontwerp, maar vond het niet kunnen dat de meerderheid de andere maatregelen via amendementen wilde doorvoeren. Hij voerde inhoudelijke vragen aan, maar maakte ook bezwaar tegen de gehanteerde methode, "om zo een advies van de Raad van State te vermijden". Daarom vroeg hij bij de stemming een tweede lezing, waardoor de eindstemming in commissie niet onmiddellijk kon plaatsvinden. Verschillende fracties benadrukten nochtans het belang om de tekst snel goed te keuren. Ze wezen op de deadline van 15 november die door het uitstel niet zal worden gehaald en waardoor de RSZ geen wettelijke basis zou hebben om betalingsuitstel te verlenen. "U snijdt duizenden uitbaters van onder meer cafés en restaurants de adem af", reageerde minister Vandenbroucke. "U mag tegenstemmen, maar leg dat maar uit aan Horeca Vlaanderen." Anseeuw verweet de minister daarop "emotionele chantage" aan de dag te leggen. Jean-Marc Delizée (PS) merkte op dat het van alle tijden is dat er amendementen van kabinetten komen die op teksten worden ingediend, ook ten tijde van de regering met N-VA. Anja Vanrobaeys (sp.a) benadrukte dat de RSZ en de sociale secretariaten op tijd zekerheid moeten hebben om de maatregel te kunnen uitrollen. De tekst kan nu pas begin volgende week groen licht krijgen in tweede lezing, waarna hij nog langs de plenaire Kamer moet passeren alvorens van kracht te kunnen worden. (Belga)