Boerenbond zat vrijdag samen met de Vlaamse regering voor spoedoverleg over de corona-maatregelen. Hieruit kwamen reeds een aantal maatregelen ter ondersteuning van de getroffen sectoren en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de hinderpremie die ook geldt voor de winkelpunten op land- en tuinbouwbedrijven die vallen onder de federale beperkingen inzake opening. "Positief is ook dat de Vlaamse regering samen met de federale overheid zal werken aan een schaderegeling voor bedrijven die werken met bederfbare producten en voor sierteeltbedrijven. De federale regering voorzag eerder ook al fiscale en sociale steunmaatregelen", luidt het vrijdagavond. Boerenbond kreeg de voorbije dagen heel wat vragen van leden die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen worden door het stilvallen van de export. Vooral de sierteeltsector ondervindt zware impact door de verstoorde handel richting Italië. Sedert gisteren komt daar de impact bij van de federale verbodsbepalingen. "Die treffen opnieuw de sierteelt, bijvoorbeeld omdat bloemenwinkels dicht moeten in het weekend waar klassiek de meeste omzet wordt gedraaid. Maar ook de land- en tuinbouwbedrijven die rechtstreeks de restaurants bevoorraden zullen in de klappen delen." "Het is daarom positief dat de overheid snel een aantal steunmaatregelen heeft goedgekeurd", aldus voorzitter Sonja De Becker. "Er blijven wel nog heel wat openstaande vragen over de toepassing van de verbodsbepalingen. We hopen dat daar spoedig duidelijke antwoorden op komen en rekenen er op dat er ook voor de binnen land- en tuinbouw getroffen sectoren en/of bedrijven, bijvoorbeeld de sierteelt en wie rechtstreeks toelevert aan de horeca, de komende dagen ook effectief een schaderegeling wordt uitgewerkt." Daarnaast is ook de beschikbaarheid van voldoende (seizoen-)arbeiders een belangrijk aandachtspunt nu het seizoen van aardbeien, tomaten, asperges op gang komt. Boerenbond heeft daarom de federale regering gevraagd om de seizoenarbeiders die momenteel reeds in België aan de slag zijn, tijdelijk langer te mogen tewerkstellen. (Belga)

Boerenbond zat vrijdag samen met de Vlaamse regering voor spoedoverleg over de corona-maatregelen. Hieruit kwamen reeds een aantal maatregelen ter ondersteuning van de getroffen sectoren en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de hinderpremie die ook geldt voor de winkelpunten op land- en tuinbouwbedrijven die vallen onder de federale beperkingen inzake opening. "Positief is ook dat de Vlaamse regering samen met de federale overheid zal werken aan een schaderegeling voor bedrijven die werken met bederfbare producten en voor sierteeltbedrijven. De federale regering voorzag eerder ook al fiscale en sociale steunmaatregelen", luidt het vrijdagavond. Boerenbond kreeg de voorbije dagen heel wat vragen van leden die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen worden door het stilvallen van de export. Vooral de sierteeltsector ondervindt zware impact door de verstoorde handel richting Italië. Sedert gisteren komt daar de impact bij van de federale verbodsbepalingen. "Die treffen opnieuw de sierteelt, bijvoorbeeld omdat bloemenwinkels dicht moeten in het weekend waar klassiek de meeste omzet wordt gedraaid. Maar ook de land- en tuinbouwbedrijven die rechtstreeks de restaurants bevoorraden zullen in de klappen delen." "Het is daarom positief dat de overheid snel een aantal steunmaatregelen heeft goedgekeurd", aldus voorzitter Sonja De Becker. "Er blijven wel nog heel wat openstaande vragen over de toepassing van de verbodsbepalingen. We hopen dat daar spoedig duidelijke antwoorden op komen en rekenen er op dat er ook voor de binnen land- en tuinbouw getroffen sectoren en/of bedrijven, bijvoorbeeld de sierteelt en wie rechtstreeks toelevert aan de horeca, de komende dagen ook effectief een schaderegeling wordt uitgewerkt." Daarnaast is ook de beschikbaarheid van voldoende (seizoen-)arbeiders een belangrijk aandachtspunt nu het seizoen van aardbeien, tomaten, asperges op gang komt. Boerenbond heeft daarom de federale regering gevraagd om de seizoenarbeiders die momenteel reeds in België aan de slag zijn, tijdelijk langer te mogen tewerkstellen. (Belga)