In het akkoord staat onder meer dat de regels van 'social distancing' belangrijk en prioritair zijn en blijven. Ook krijgt een werknemer de mogelijkheid om al dan niet in te gaan op de vraag van een werkgever om te werken in een gebouw waarin een of meerdere coronazieken verblijven. Hetzelfde geldt voor werknemers die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze tot een risicogroep behoren. Meer concreet bepaalt het akkoord dat niet-dringende interventies en activiteiten kunnen, in overeenstemming met de coronamaatregelen, maar dat de afstandsregels gevolgd moeten worden. "Als deze regels niet nageleefd kunnen worden, kunnen de werken geheel of gedeeltelijk stopgezet worden", klinkt het in een persbericht. De werkzaamheden kunnen dan pas hervatten nadat de interne of externe preventiedienst is ingeschakeld. Bovendien moeten de maatregelen overlegd worden met het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij de syndicale delegatie. Ook kleine ondernemingen zonder vakbondsdelegatie moeten risicoanalyses opstellen. Bij dringende activiteiten en interventies moeten de afstandsregels eveneens gevolgd worden op de werven. "De sociale partners komen wel overeen dat, wanneer bij dringende tussenkomsten de sociale afstand niet de hele tijd gegarandeerd kan worden, het strikt noodzakelijke minimum van het niet respecteren van de sociale afstand wordt toegepast. De werkgevers moeten wel de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen." De sociale partners stelden daarnaast een beschrijving op van dringende interventies en activiteiten. Het gaat onder meer om alle werkzaamheden die omwille van de veiligheid, gezondheid en hygiëne niet uitgesteld kunnen worden. "Verder erkennen de sociale partners dat ook bij collectief vervoer de regels van 'social distancing' moeten worden gerespecteerd. Is dat niet mogelijk, moet er individueel vervoer worden voorzien", klinkt het. Om problematische situaties op werven te kunnen aankaarten, komt er een contactpunt bij Constructiv, de dienstverlenende organisatie voor de sociale partners in de bouw. Veiligheidsraadgevers kunnen vervolgens helpen om de werkzaamheden in alle veiligheid en conform de coronamaatregelen te laten doorgaan. Tot slot verbinden de sociale partners zich er nog toe om tegen dinsdag 21 april een gezamenlijk protocol uit te werken om de volgende fase van de voortzetting van bouwactiviteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken. Premier Sophie Wilmès had daar woensdag om gevraagd. (Belga)

In het akkoord staat onder meer dat de regels van 'social distancing' belangrijk en prioritair zijn en blijven. Ook krijgt een werknemer de mogelijkheid om al dan niet in te gaan op de vraag van een werkgever om te werken in een gebouw waarin een of meerdere coronazieken verblijven. Hetzelfde geldt voor werknemers die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze tot een risicogroep behoren. Meer concreet bepaalt het akkoord dat niet-dringende interventies en activiteiten kunnen, in overeenstemming met de coronamaatregelen, maar dat de afstandsregels gevolgd moeten worden. "Als deze regels niet nageleefd kunnen worden, kunnen de werken geheel of gedeeltelijk stopgezet worden", klinkt het in een persbericht. De werkzaamheden kunnen dan pas hervatten nadat de interne of externe preventiedienst is ingeschakeld. Bovendien moeten de maatregelen overlegd worden met het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij de syndicale delegatie. Ook kleine ondernemingen zonder vakbondsdelegatie moeten risicoanalyses opstellen. Bij dringende activiteiten en interventies moeten de afstandsregels eveneens gevolgd worden op de werven. "De sociale partners komen wel overeen dat, wanneer bij dringende tussenkomsten de sociale afstand niet de hele tijd gegarandeerd kan worden, het strikt noodzakelijke minimum van het niet respecteren van de sociale afstand wordt toegepast. De werkgevers moeten wel de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen." De sociale partners stelden daarnaast een beschrijving op van dringende interventies en activiteiten. Het gaat onder meer om alle werkzaamheden die omwille van de veiligheid, gezondheid en hygiëne niet uitgesteld kunnen worden. "Verder erkennen de sociale partners dat ook bij collectief vervoer de regels van 'social distancing' moeten worden gerespecteerd. Is dat niet mogelijk, moet er individueel vervoer worden voorzien", klinkt het. Om problematische situaties op werven te kunnen aankaarten, komt er een contactpunt bij Constructiv, de dienstverlenende organisatie voor de sociale partners in de bouw. Veiligheidsraadgevers kunnen vervolgens helpen om de werkzaamheden in alle veiligheid en conform de coronamaatregelen te laten doorgaan. Tot slot verbinden de sociale partners zich er nog toe om tegen dinsdag 21 april een gezamenlijk protocol uit te werken om de volgende fase van de voortzetting van bouwactiviteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken. Premier Sophie Wilmès had daar woensdag om gevraagd. (Belga)