De gevolgen van de schoolsluitingen blijken uit een vervolgstudie die de KU Leuven heeft uitgevoerd op basis van de zogeheten interdiocesane of IDP-proeven. Dat zijn de gestandaardiseerde toetsen die de leerlingen in het zesde leerjaar in het katholiek onderwijs afleggen. Omdat de scholen eind vorig schooljaar flexibiliteit hadden gekregen in hun heropeningsstrategie, werd het mogelijk om in te schatten wat het effect van een extra sluitingsdag was op het resultaat van die toets. De onderzoekers stelden zo vast dat er voor elke bijkomende sluitingsdag van een school een significante daling was in de scores voor begrijpend lezen. Die invloed is ook duidelijk sterker in de 25 procent laagstscorende scholen. In scholen met veel kwetsbare leerlingen blijkt het effect zelfs 2,5 maal zo groot. Het afstandsonderwijs dat wegens de schoolsluitingen werd ingevoerd, is voor kwetsbare leerlingen een minder doeltreffend alternatief. De onderzoekers vermoeden ook dat het in de eerste plaats gaat om leerlingen met een kwetsbare achtergrond en waar Nederlands niet de thuistaal is. Voor wiskunde werd tijdens het onderzoek ook een negatief, maar niet-significant effect vastgesteld. "Bij het debat over het openhouden van de scholen wegen we de virologische en maatschappelijke kosten en baten van een schoolsluiting tegen elkaar af", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "We kunnen nu wetenschappelijk vaststellen dat elke schooldag telt in de strijd tegen leervertraging. Kwetsbare leerlingen zijn bij uitstek de dupe van schoolsluitingen." Onderwijseconoom Kristof De Witte vreest ook dat de gemiddelde getroffen leerling de gevolgen van de schoolsluitingen zal blijven meedragen op de arbeidsmarkt. "Ervan uitgaande dat scholen onmiddellijk terugkeren naar hun vroegere prestatieniveau, voorspellen onderwijseconomen dat de schoolsluitingen van 2020 leiden tot langetermijneffecten zoals levenslang 3 procent lager inkomen voor de betrokken leerlingen, resulterend in een 1,5% lager jaarlijks BBP-groei voor de rest van deze eeuw." (Belga)

De gevolgen van de schoolsluitingen blijken uit een vervolgstudie die de KU Leuven heeft uitgevoerd op basis van de zogeheten interdiocesane of IDP-proeven. Dat zijn de gestandaardiseerde toetsen die de leerlingen in het zesde leerjaar in het katholiek onderwijs afleggen. Omdat de scholen eind vorig schooljaar flexibiliteit hadden gekregen in hun heropeningsstrategie, werd het mogelijk om in te schatten wat het effect van een extra sluitingsdag was op het resultaat van die toets. De onderzoekers stelden zo vast dat er voor elke bijkomende sluitingsdag van een school een significante daling was in de scores voor begrijpend lezen. Die invloed is ook duidelijk sterker in de 25 procent laagstscorende scholen. In scholen met veel kwetsbare leerlingen blijkt het effect zelfs 2,5 maal zo groot. Het afstandsonderwijs dat wegens de schoolsluitingen werd ingevoerd, is voor kwetsbare leerlingen een minder doeltreffend alternatief. De onderzoekers vermoeden ook dat het in de eerste plaats gaat om leerlingen met een kwetsbare achtergrond en waar Nederlands niet de thuistaal is. Voor wiskunde werd tijdens het onderzoek ook een negatief, maar niet-significant effect vastgesteld. "Bij het debat over het openhouden van de scholen wegen we de virologische en maatschappelijke kosten en baten van een schoolsluiting tegen elkaar af", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "We kunnen nu wetenschappelijk vaststellen dat elke schooldag telt in de strijd tegen leervertraging. Kwetsbare leerlingen zijn bij uitstek de dupe van schoolsluitingen." Onderwijseconoom Kristof De Witte vreest ook dat de gemiddelde getroffen leerling de gevolgen van de schoolsluitingen zal blijven meedragen op de arbeidsmarkt. "Ervan uitgaande dat scholen onmiddellijk terugkeren naar hun vroegere prestatieniveau, voorspellen onderwijseconomen dat de schoolsluitingen van 2020 leiden tot langetermijneffecten zoals levenslang 3 procent lager inkomen voor de betrokken leerlingen, resulterend in een 1,5% lager jaarlijks BBP-groei voor de rest van deze eeuw." (Belga)