Vanaf maandag zal voorrang gegeven worden aan de procedures die aangevat werden voor de crisis, en aan 146 selecties die zo snel mogelijk moeten gebeuren. "Vorig jaar groeiden de activiteiten van Selor met 35 procent, een toename in lijn met de voorbije jaren. Het aantal vacatures waarvoor het bureau rekruteerde, steeg van 4.697 naar 7.614 tussen 2017 en 2019. Het aantal procedures steeg in dezelfde periode van 955 naar 1.566", meldt het kabinet van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR). (Belga)

Vanaf maandag zal voorrang gegeven worden aan de procedures die aangevat werden voor de crisis, en aan 146 selecties die zo snel mogelijk moeten gebeuren. "Vorig jaar groeiden de activiteiten van Selor met 35 procent, een toename in lijn met de voorbije jaren. Het aantal vacatures waarvoor het bureau rekruteerde, steeg van 4.697 naar 7.614 tussen 2017 en 2019. Het aantal procedures steeg in dezelfde periode van 955 naar 1.566", meldt het kabinet van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR). (Belga)