De coronacrisis heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop leerkrachten in het basisonderwijs lesgeven. Zo biedt 58 procent van de bevraagden meer digitale opdrachten aan, heeft 44 procent meer vertrouwen in digitale tools en is 30 procent gedifferentieerder gaan werken, door leerlingen taken te laten uitvoeren op verschillende niveaus, met de gepaste ondersteuning. Hoewel corona heel wat negatieve effecten had, is er volgens de bevraagden ook een positieve impact. Het gaat dan bijvoorbeeld om de digitale geletterdheid van leerkrachten én leerlingen, het gebruik van digitale tools, de digitale uitrusting op school, de aandacht van de overheid en de digitale communicatie met de ouders en het klasmanagement. Voorts blijkt nog dat ICT-infrastructuur in de scholen licht is verbeterd tegenover het voorgaande schooljaar. Zo gaf 92 procent van de leerkrachten aan dat hij tablets of chromebooks in de klas kan gebruiken, dat is 3 procentpunt meer dan het voorgaande schooljaar. "Ondanks de uitdagingen waar leerkrachten voor stonden, zien we duidelijk dat de coronaperiode het basisonderwijs een grote digitale sprong vooruit liet maken", verklaart Winfried Mortelmans van Van In. "Het zou nuttig zijn nu ook te werken op de ICT-beleidsvisie in de school, die blijkbaar nog vaak ontbreekt. Dit is vandaag wellicht één van de belangrijkste factoren die de digitale ontwikkeling in het onderwijs kan versterken." Van In bevroeg in juni 2021 1.286 respondenten. De ruime meerderheid (89 procent) waren leerkrachten. Verder ging het om directieleden, ICT-coördinatoren en zorgcoördinatoren. (Belga)

De coronacrisis heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop leerkrachten in het basisonderwijs lesgeven. Zo biedt 58 procent van de bevraagden meer digitale opdrachten aan, heeft 44 procent meer vertrouwen in digitale tools en is 30 procent gedifferentieerder gaan werken, door leerlingen taken te laten uitvoeren op verschillende niveaus, met de gepaste ondersteuning. Hoewel corona heel wat negatieve effecten had, is er volgens de bevraagden ook een positieve impact. Het gaat dan bijvoorbeeld om de digitale geletterdheid van leerkrachten én leerlingen, het gebruik van digitale tools, de digitale uitrusting op school, de aandacht van de overheid en de digitale communicatie met de ouders en het klasmanagement. Voorts blijkt nog dat ICT-infrastructuur in de scholen licht is verbeterd tegenover het voorgaande schooljaar. Zo gaf 92 procent van de leerkrachten aan dat hij tablets of chromebooks in de klas kan gebruiken, dat is 3 procentpunt meer dan het voorgaande schooljaar. "Ondanks de uitdagingen waar leerkrachten voor stonden, zien we duidelijk dat de coronaperiode het basisonderwijs een grote digitale sprong vooruit liet maken", verklaart Winfried Mortelmans van Van In. "Het zou nuttig zijn nu ook te werken op de ICT-beleidsvisie in de school, die blijkbaar nog vaak ontbreekt. Dit is vandaag wellicht één van de belangrijkste factoren die de digitale ontwikkeling in het onderwijs kan versterken." Van In bevroeg in juni 2021 1.286 respondenten. De ruime meerderheid (89 procent) waren leerkrachten. Verder ging het om directieleden, ICT-coördinatoren en zorgcoördinatoren. (Belga)