Tot de landen waar de meeste slachtoffers vielen, behoren de Verenigde Staten (507), Rusland (545), het Verenigd Koninkrijk (540, onder wie 262 mensen die in de sociale zorgverlening werkten), Brazilië (351), Mexico (248), Italië (188), Egypte (111), Iran (91), Ecuador (82) en Spanje (63). In verschillende landen zijn mensen ontslagen of werden er disciplinaire maatregelen tegen hen genomen omdat ze zich uitspraken over de corona-aanpak. Amnesty documenteerde ook verschillende gevallen waarbij mensen die in de zorg of andere essentiële beroepen werken, vanwege hun werk zijn gestigmatiseerd en met geweld te maken kregen. Gezondheidswerkers meldden een ernstig tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in bijna alle landen en gebieden die Amnesty onderzocht. Naast de onveilige werkomstandigheden heeft Amnesty ook vastgesteld dat mensen in de zorg geen eerlijk loon kregen of soms zelfs helemaal niet werden betaald. Ook België en de zorgsector zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. "Het is essentieel dat de Belgische autoriteiten de aanpak van de pandemie evalueren en dat er verantwoording wordt afgelegd. De parlementen zetten daarin de eerste stappen en het is essentieel dat de evaluaties volledig zijn. Het garanderen van de mensenrechten van zorgpersoneel en andere essentiële beroepen, maar ook van bewoners van woonzorgcentra en van andere kwetsbare groepen uit onze maatschappij, moet daarbij centraal staan", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. (Belga)

Tot de landen waar de meeste slachtoffers vielen, behoren de Verenigde Staten (507), Rusland (545), het Verenigd Koninkrijk (540, onder wie 262 mensen die in de sociale zorgverlening werkten), Brazilië (351), Mexico (248), Italië (188), Egypte (111), Iran (91), Ecuador (82) en Spanje (63). In verschillende landen zijn mensen ontslagen of werden er disciplinaire maatregelen tegen hen genomen omdat ze zich uitspraken over de corona-aanpak. Amnesty documenteerde ook verschillende gevallen waarbij mensen die in de zorg of andere essentiële beroepen werken, vanwege hun werk zijn gestigmatiseerd en met geweld te maken kregen. Gezondheidswerkers meldden een ernstig tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in bijna alle landen en gebieden die Amnesty onderzocht. Naast de onveilige werkomstandigheden heeft Amnesty ook vastgesteld dat mensen in de zorg geen eerlijk loon kregen of soms zelfs helemaal niet werden betaald. Ook België en de zorgsector zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. "Het is essentieel dat de Belgische autoriteiten de aanpak van de pandemie evalueren en dat er verantwoording wordt afgelegd. De parlementen zetten daarin de eerste stappen en het is essentieel dat de evaluaties volledig zijn. Het garanderen van de mensenrechten van zorgpersoneel en andere essentiële beroepen, maar ook van bewoners van woonzorgcentra en van andere kwetsbare groepen uit onze maatschappij, moet daarbij centraal staan", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. (Belga)