"Er zijn in het volwassenonderwijs liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0 pct minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1 pct", stelt Brecht Warnez die de cijfers bij onderwijsminister Ben Weyts opvroeg. "Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven." Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat. Het risico op afhaken was dus zeer groot, vervolgen Warnez en Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement. In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. Regeringspartij CD&V roept minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs. "De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is", aldus Loes Vandromme. (Belga)

"Er zijn in het volwassenonderwijs liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0 pct minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1 pct", stelt Brecht Warnez die de cijfers bij onderwijsminister Ben Weyts opvroeg. "Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven." Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat. Het risico op afhaken was dus zeer groot, vervolgen Warnez en Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement. In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. Regeringspartij CD&V roept minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs. "De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is", aldus Loes Vandromme. (Belga)