Het afgelopen weekend bleek dat de politie niet overal even streng optreedt tegen overtredingen tegen de coronamaatregelen. Minister Verlinden zat maandag samen met de politie om te bekijken of en waar de richtlijnen moeten bijgestuurd worden. Dat is niet het geval, zo blijkt maandagavond. "De richtlijnen op basis waarvan de politie handhaaft, werden vandaag nog eens doorgenomen op het wekelijks overleg met de politie. Daarbij werd vastgesteld dat de instructies en de richtlijnen aan de politiekorpsen helder zijn, en dat alle politiekorpsen die richtlijnen en instructies ook kennen", zegt de minister. "Waar nodig zullen de instructies bijkomend nog eens uiteengezet worden." Verlinden voegt daar aan toe dat het finaal de lokale korpsen zijn die zelf beslissen wanneer en hoe wordt opgetreden. "Politiemensen kennen het terrein en kunnen zo lokale situaties en de eventuele risico's het best inschatten. Op basis van die inschatting beslist de politie dan of er wordt geverbaliseerd of niet." (Belga)

Het afgelopen weekend bleek dat de politie niet overal even streng optreedt tegen overtredingen tegen de coronamaatregelen. Minister Verlinden zat maandag samen met de politie om te bekijken of en waar de richtlijnen moeten bijgestuurd worden. Dat is niet het geval, zo blijkt maandagavond. "De richtlijnen op basis waarvan de politie handhaaft, werden vandaag nog eens doorgenomen op het wekelijks overleg met de politie. Daarbij werd vastgesteld dat de instructies en de richtlijnen aan de politiekorpsen helder zijn, en dat alle politiekorpsen die richtlijnen en instructies ook kennen", zegt de minister. "Waar nodig zullen de instructies bijkomend nog eens uiteengezet worden." Verlinden voegt daar aan toe dat het finaal de lokale korpsen zijn die zelf beslissen wanneer en hoe wordt opgetreden. "Politiemensen kennen het terrein en kunnen zo lokale situaties en de eventuele risico's het best inschatten. Op basis van die inschatting beslist de politie dan of er wordt geverbaliseerd of niet." (Belga)