De cultuursector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis en zal wellicht nog een tijdje in de klappen delen. 2021 dient zich ook aan als een moeilijk jaar. De indieners van de resolutie vragen de Vlaamse regering daarom de brede sector perspectief te bieden door middel van een relanceplan. Op de korte termijn hameren de meerderheidspartijen erop de sector verder te ondersteunen en te reactiveren. "De nood- en steunmaatregelen van zowel het lokale, het Vlaamse als het federale beleidsniveau blijken te werken. Toch volstaan die maatregelen niet en is er vraag naar tijdelijke verlenging van onder andere RSZ-kortingen, tijdelijke werkloosheid en ook nieuwe stimulerende maatregelen", licht parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) toe. Op langere termijn moet de regering een reeks "weeffouten in het systeem" wegwerken. Volgens Stephanie D'Hose (Open Vld) komt dat neer op een correct fiscaal en sociaal statuut. "We weten al langer dat zelfs in normale tijden het statuut van de artiest te onzeker is. Daarom is het tijd voor een doortastende aanpak", luidt het. Voorts pleiten de partijen voor investeringen in innovatie en digitalisering, zodat zoveel mogelijk Vlamingen gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om ons kunstenveld en erfgoed te ontdekken, vult Karin Brouwers (CD&V) aan. Ook de voorziene infrastructuurwerken moeten er komen, net als betere dataverzameling over de impact van corona. (Belga)

De cultuursector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis en zal wellicht nog een tijdje in de klappen delen. 2021 dient zich ook aan als een moeilijk jaar. De indieners van de resolutie vragen de Vlaamse regering daarom de brede sector perspectief te bieden door middel van een relanceplan. Op de korte termijn hameren de meerderheidspartijen erop de sector verder te ondersteunen en te reactiveren. "De nood- en steunmaatregelen van zowel het lokale, het Vlaamse als het federale beleidsniveau blijken te werken. Toch volstaan die maatregelen niet en is er vraag naar tijdelijke verlenging van onder andere RSZ-kortingen, tijdelijke werkloosheid en ook nieuwe stimulerende maatregelen", licht parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) toe. Op langere termijn moet de regering een reeks "weeffouten in het systeem" wegwerken. Volgens Stephanie D'Hose (Open Vld) komt dat neer op een correct fiscaal en sociaal statuut. "We weten al langer dat zelfs in normale tijden het statuut van de artiest te onzeker is. Daarom is het tijd voor een doortastende aanpak", luidt het. Voorts pleiten de partijen voor investeringen in innovatie en digitalisering, zodat zoveel mogelijk Vlamingen gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om ons kunstenveld en erfgoed te ontdekken, vult Karin Brouwers (CD&V) aan. Ook de voorziene infrastructuurwerken moeten er komen, net als betere dataverzameling over de impact van corona. (Belga)