De bedoeling van de wijziging is dat de Belgen zich kunnen organiseren voor een eventuele terugkeer in het weekend. "Het is een specifieke vraag van de toeristische sector. In een al ingewikkelde context voor sommigen is het essentieel wat meer speelruimte te geven", zei de minister. Goffin legde uit dat wanneer een zone van oranje naar rood gaat, de reiziger 48 uur de tijd heeft om desgewenst naar België terug te keren onder de voorwaarden van code oranje (waarbij een test en quarantaine sterk aangeraden worden). "De beslissing zal de mensen in staat stellen zich beter te organiseren, voor de terugkeer naar school zowel als naar het werk", meent Goffin. Hij verzekerde dat "in de periode van 48 uur geen sms wordt verstuurd als binnen die termijn effectief wordt teruggekeerd". Goffin herinnerde eraan dat al wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, het PLF-document (Public Health Passenger Locator Form) moet invullen. De formulieren zijn beschikbaar op verscheidene strategische plaatsen en op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. (Belga)

De bedoeling van de wijziging is dat de Belgen zich kunnen organiseren voor een eventuele terugkeer in het weekend. "Het is een specifieke vraag van de toeristische sector. In een al ingewikkelde context voor sommigen is het essentieel wat meer speelruimte te geven", zei de minister. Goffin legde uit dat wanneer een zone van oranje naar rood gaat, de reiziger 48 uur de tijd heeft om desgewenst naar België terug te keren onder de voorwaarden van code oranje (waarbij een test en quarantaine sterk aangeraden worden). "De beslissing zal de mensen in staat stellen zich beter te organiseren, voor de terugkeer naar school zowel als naar het werk", meent Goffin. Hij verzekerde dat "in de periode van 48 uur geen sms wordt verstuurd als binnen die termijn effectief wordt teruggekeerd". Goffin herinnerde eraan dat al wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, het PLF-document (Public Health Passenger Locator Form) moet invullen. De formulieren zijn beschikbaar op verscheidene strategische plaatsen en op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. (Belga)