De Raad van State verwierp vorige week het verzoek tot schorsing van het verbod op niet-essentiële reizen dat werd ingediend door Tweres, de belangenvereniging van eigenaars van tweede verblijven. Volgens de Raad werden "niet voldoende precieze en nauwkeurige gegevens" verstrekt die de urgentie voor een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid staven. Voorts verlengde het Overlegcomité vrijdag het verbod op niet-essentiële reizen van en naar het Belgisch grondgebied tot 18 april. De lijst van "essentiële reizen" blijft ongewijzigd. Reizen van en naar België blijven dus toegelaten voor onder meer professionele redenen, dwingende gezinsredenen en humanitaire redenen. De leden van Tweres leggen zich hierbij niet zomaar neer, zeggen de bestuurders van Tweres. "Ze begrijpen dat de verantwoordelijke ministers de reizen van en naar ons land zoveel mogelijk willen beperken zolang de controlemogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Wat hen vooral tegen de borst stoot, is de willekeurige lijst van welke reizen in het ministerieel besluit als 'essentieel' worden gekwalificeerd. Dringende werken aan een woning zijn vaak even dringend en vergen evenzeer een bezoek ter plaatse als het zorg dragen voor dieren of herstellingen aan een voertuig", luidt het. Volgens Tweres wordt met die lijst ook geen afweging gemaakt die rekening houdt met besmettingsrisico's. "Er bestaat enorm veel onbegrip over het feit dat men een eigenaar verbiedt om thuis vanuit zijn garage met de auto naar zijn stacaravan in Zeeland of zijn huisje in een afgelegen dorp in de Dordogne te rijden." Tweres (TWEedeverblijvers/RESidents secondaires) is een onafhankelijke vereniging die alle categorieën van eigenaars-bewoners van tweede verblijven samenbrengt en verdedigt. Meer dan een kwart miljoen gezinnen en alleenstaanden hebben, buiten hun domicilie, een woonst waar zij op regelmatige basis naartoe kunnen. (Belga)

De Raad van State verwierp vorige week het verzoek tot schorsing van het verbod op niet-essentiële reizen dat werd ingediend door Tweres, de belangenvereniging van eigenaars van tweede verblijven. Volgens de Raad werden "niet voldoende precieze en nauwkeurige gegevens" verstrekt die de urgentie voor een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid staven. Voorts verlengde het Overlegcomité vrijdag het verbod op niet-essentiële reizen van en naar het Belgisch grondgebied tot 18 april. De lijst van "essentiële reizen" blijft ongewijzigd. Reizen van en naar België blijven dus toegelaten voor onder meer professionele redenen, dwingende gezinsredenen en humanitaire redenen. De leden van Tweres leggen zich hierbij niet zomaar neer, zeggen de bestuurders van Tweres. "Ze begrijpen dat de verantwoordelijke ministers de reizen van en naar ons land zoveel mogelijk willen beperken zolang de controlemogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Wat hen vooral tegen de borst stoot, is de willekeurige lijst van welke reizen in het ministerieel besluit als 'essentieel' worden gekwalificeerd. Dringende werken aan een woning zijn vaak even dringend en vergen evenzeer een bezoek ter plaatse als het zorg dragen voor dieren of herstellingen aan een voertuig", luidt het. Volgens Tweres wordt met die lijst ook geen afweging gemaakt die rekening houdt met besmettingsrisico's. "Er bestaat enorm veel onbegrip over het feit dat men een eigenaar verbiedt om thuis vanuit zijn garage met de auto naar zijn stacaravan in Zeeland of zijn huisje in een afgelegen dorp in de Dordogne te rijden." Tweres (TWEedeverblijvers/RESidents secondaires) is een onafhankelijke vereniging die alle categorieën van eigenaars-bewoners van tweede verblijven samenbrengt en verdedigt. Meer dan een kwart miljoen gezinnen en alleenstaanden hebben, buiten hun domicilie, een woonst waar zij op regelmatige basis naartoe kunnen. (Belga)