"Er komt terecht een storm van protest vanuit het kleuteronderwijs. Er is onvoldoende erkenning voor de hachelijke situatie waarin zij moeten werken. Het maakt ons dan ook behoorlijk boos." Het COV vroeg daarom om ook in het kleuteronderwijs de lessen te schorsen. Minister van Onderwijs Ben Weyts gaf aan de federale beslissing niet terug te kunnen schroeven. Het volledige onderwijsveld bevestigde wel de eis van COV om ouders op te roepen om kleuters zo veel mogelijk thuis op te vangen. '"We willen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt." Waar besmettingen zijn of tekort aan personeel en waar er geen veilig onderwijs kan gegarandeerd worden, moeten voor het COV schoolbesturen de verantwoordelijkheid om de kleuterscholen onmiddellijk sluiten. (Belga)

"Er komt terecht een storm van protest vanuit het kleuteronderwijs. Er is onvoldoende erkenning voor de hachelijke situatie waarin zij moeten werken. Het maakt ons dan ook behoorlijk boos." Het COV vroeg daarom om ook in het kleuteronderwijs de lessen te schorsen. Minister van Onderwijs Ben Weyts gaf aan de federale beslissing niet terug te kunnen schroeven. Het volledige onderwijsveld bevestigde wel de eis van COV om ouders op te roepen om kleuters zo veel mogelijk thuis op te vangen. '"We willen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt." Waar besmettingen zijn of tekort aan personeel en waar er geen veilig onderwijs kan gegarandeerd worden, moeten voor het COV schoolbesturen de verantwoordelijkheid om de kleuterscholen onmiddellijk sluiten. (Belga)