Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) van de Vlaamse Overheid lijst elk jaar op hoeveel studenten er op 31 oktober ingeschreven zijn voor een professionele bachelor, een academische bachelor, een master, een graduaatsopleiding of een schakelprogramma. Vorig academiejaar werd er een recordaantal van 259.017 inschrijvingen geregistreerd, maar het was afwachten hoe de cijfers zouden evolueren in het licht van de coronacrisis. Dit academiejaar (2020-2021) zijn er 270.680 inschrijvingen geteld, 4,5 procent meer dan vorig academiejaar en een nieuw record. Er is een stijging in alle soorten opleidingen, maar de groei is nog groter aan de hogescholen (+5,4%) dan aan de universiteiten (+3,4%). Het aandeel van de hogescholen (nu 52% van het hoger onderwijs) neemt zo nog wat toe. Dat is ook het gevolg van de overdracht van bijna alle graduaatsopleidingen van de hoger beroepsopleidingen (HBO5), die sinds vorig academiejaar bij de hogescholen horen. De meeste instellingen verwelkomen meer studenten, met VIVES zuid (+8,7%), PXL (+9,8%) en LUCA (+10,9%) als sterkste stijgers. De grootste studiegebieden blijven dezelfde. Aan de hogescholen is Handelswetenschappen en Bedrijfskunde het grootste studiegebied. Aan de universiteiten is Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen numeriek de sterkste. Het studiegebied Gezondheidszorg (+3,5%) en de educatieve opleidingen (+3,6%) zetten sterke groeicijfers neer. "De coronacrisis heeft het werk van het zorgpersoneel en het onderwijspersoneel voor het voetlicht geplaatst", zegt Weyts. "Zorgkundigen en leerkrachten kwamen terecht in ongezien harde omstandigheden, maar dat schrikt de studenten duidelijk niet af. Integendeel, corona lijkt te zorgen dat er méér jonge mensen geroepen worden naar een toekomst in de zorg en het onderwijs." (Belga)

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) van de Vlaamse Overheid lijst elk jaar op hoeveel studenten er op 31 oktober ingeschreven zijn voor een professionele bachelor, een academische bachelor, een master, een graduaatsopleiding of een schakelprogramma. Vorig academiejaar werd er een recordaantal van 259.017 inschrijvingen geregistreerd, maar het was afwachten hoe de cijfers zouden evolueren in het licht van de coronacrisis. Dit academiejaar (2020-2021) zijn er 270.680 inschrijvingen geteld, 4,5 procent meer dan vorig academiejaar en een nieuw record. Er is een stijging in alle soorten opleidingen, maar de groei is nog groter aan de hogescholen (+5,4%) dan aan de universiteiten (+3,4%). Het aandeel van de hogescholen (nu 52% van het hoger onderwijs) neemt zo nog wat toe. Dat is ook het gevolg van de overdracht van bijna alle graduaatsopleidingen van de hoger beroepsopleidingen (HBO5), die sinds vorig academiejaar bij de hogescholen horen. De meeste instellingen verwelkomen meer studenten, met VIVES zuid (+8,7%), PXL (+9,8%) en LUCA (+10,9%) als sterkste stijgers. De grootste studiegebieden blijven dezelfde. Aan de hogescholen is Handelswetenschappen en Bedrijfskunde het grootste studiegebied. Aan de universiteiten is Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen numeriek de sterkste. Het studiegebied Gezondheidszorg (+3,5%) en de educatieve opleidingen (+3,6%) zetten sterke groeicijfers neer. "De coronacrisis heeft het werk van het zorgpersoneel en het onderwijspersoneel voor het voetlicht geplaatst", zegt Weyts. "Zorgkundigen en leerkrachten kwamen terecht in ongezien harde omstandigheden, maar dat schrikt de studenten duidelijk niet af. Integendeel, corona lijkt te zorgen dat er méér jonge mensen geroepen worden naar een toekomst in de zorg en het onderwijs." (Belga)