Gemiddeld kregen de vrijwilligers van Tele-Onthaal dagelijks 380 oproepen binnen en waren er dagelijks 249 gesprekken via chat. Een telefoongesprek duurde gemiddeld 21 minuten en een chatgesprek bijna 36 minuten. Ongeveer 65 procent van de bellers zijn vrouwen, tegenover 35 procent mannen. Bijna 64 procent van hen woont alleen en bijna 60 procent van de bellers is ouder dan 50. Ongeveer 25,5 procent is een vijftiger. De op een na grootste groep zijn zestigers (22,6 pct), gevolgd door veertigers (17,4 pct), dertigers (16,5 pct) en zeventigers (9,6). Ook via chat nemen vooral vrouwen contact op met Tele-Onthaal. Het gaat om 76 procent vrouwen. Bijna 71 procent is jonger dan 25 jaar. Het gaat in bijna 40 procent van de gevallen om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Bijna 29 procent was tussen de 18 en 24 jaar en 19 procent tussen de 25 en 39 jaar. Zo'n 2,7 procent was jonger dan 12 jaar. De helft van de chatters woont in een tweeoudergezin, 18 procent woont alleen en 12 procent leeft met een partner. Gespreksonderwerp nummer 1, zowel bij bellers als bij chatters, zijn relaties, gevolgd door gezondheid. Andere veelvoorkomende onderwerpen zijn eenzaamheid, zelfdoding, socio-economische en maatschappelijke thema's en slachtofferbeleving. Bijna een kwart (24,1 pct) van alle gesprekken gaat over corona. "De coronamaatregelen versterken de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij de oproeper die over een beperkt netwerk beschikt. Dat zij niet aan 'bubbels' kunnen doen, valt velen onder hen extra zwaar", klinkt het. "Andere oproepers zagen dan weer hun vriendschapsbanden verwateren en sociale contacten geminimaliseerd, waardoor ze zich wel eens in de steek gelaten voelen." Het aantal gesprekken over corona volgt de evolutie van de pandemie. Al van bij de uitbraak van de pandemie was het drukker dan gewoonlijk, met de maanden april (+25 pct) en mei (+27 pct) als absolute uitschieters. Ook de feestmaand december was bijzonder druk (+24 pct). (Belga)

Gemiddeld kregen de vrijwilligers van Tele-Onthaal dagelijks 380 oproepen binnen en waren er dagelijks 249 gesprekken via chat. Een telefoongesprek duurde gemiddeld 21 minuten en een chatgesprek bijna 36 minuten. Ongeveer 65 procent van de bellers zijn vrouwen, tegenover 35 procent mannen. Bijna 64 procent van hen woont alleen en bijna 60 procent van de bellers is ouder dan 50. Ongeveer 25,5 procent is een vijftiger. De op een na grootste groep zijn zestigers (22,6 pct), gevolgd door veertigers (17,4 pct), dertigers (16,5 pct) en zeventigers (9,6). Ook via chat nemen vooral vrouwen contact op met Tele-Onthaal. Het gaat om 76 procent vrouwen. Bijna 71 procent is jonger dan 25 jaar. Het gaat in bijna 40 procent van de gevallen om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Bijna 29 procent was tussen de 18 en 24 jaar en 19 procent tussen de 25 en 39 jaar. Zo'n 2,7 procent was jonger dan 12 jaar. De helft van de chatters woont in een tweeoudergezin, 18 procent woont alleen en 12 procent leeft met een partner. Gespreksonderwerp nummer 1, zowel bij bellers als bij chatters, zijn relaties, gevolgd door gezondheid. Andere veelvoorkomende onderwerpen zijn eenzaamheid, zelfdoding, socio-economische en maatschappelijke thema's en slachtofferbeleving. Bijna een kwart (24,1 pct) van alle gesprekken gaat over corona. "De coronamaatregelen versterken de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij de oproeper die over een beperkt netwerk beschikt. Dat zij niet aan 'bubbels' kunnen doen, valt velen onder hen extra zwaar", klinkt het. "Andere oproepers zagen dan weer hun vriendschapsbanden verwateren en sociale contacten geminimaliseerd, waardoor ze zich wel eens in de steek gelaten voelen." Het aantal gesprekken over corona volgt de evolutie van de pandemie. Al van bij de uitbraak van de pandemie was het drukker dan gewoonlijk, met de maanden april (+25 pct) en mei (+27 pct) als absolute uitschieters. Ook de feestmaand december was bijzonder druk (+24 pct). (Belga)