De eerste eisers waren mensen die in de horeca werken maar die groep is intussen gegroeid tot een zeer divers publiek, met artsen en verplegers, piloten, mensen uit de cultuursector, en ouderen uit woonzorgcentra. Zij klagen aan dat de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de coronapandemie, niet stroken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. "De Wereldgezondheidsorganisatie heeft van bij het begin gezegd dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de maatregelen en de mensenrechten", zegt meester Michael Verstraeten. "Ook de Raad van State heeft dat duidelijk gesteld. Maar die afweging is niet gemaakt." Volgens de advocaat werden de maatregelen "domweg" nageaapt van China, zonder voldoende kennis over het virus te hebben en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zijn cliënten betwisten niet dat een aantal maatregelen noodzakelijk en nuttig kunnen zijn, maar verzetten zich wel tegen maatregelen die de fundamentele vrijheden van de mensen beperken. Het gaat dan onder meer om de verplichting anderhalve meter afstand te houden, de limiet op het aantal minuten dat je in een winkel mag blijven, de beperking van de sociale contacten tot de zogenaamde bubbels, het samenscholingsverbod, en de verplichte mondmaskers. Een aantal maatregelen die bij het begin van de coronacrisis, midden maart, werden genomen, zijn intussen al versoepeld en verwacht wordt dat die versoepelingen nog verder zullen gaan. "We zijn er ons van bewust dat de situatie evolueert en hebben onze conclusies in die zin ook al aangepast", zegt meester Verstraeten. "We zijn blij dat een aantal maatregelen opgeheven worden maar we zien ook dat dat voor andere helemaal niet het geval is, dat die zelfs nog worden verstrengd." (Belga)

De eerste eisers waren mensen die in de horeca werken maar die groep is intussen gegroeid tot een zeer divers publiek, met artsen en verplegers, piloten, mensen uit de cultuursector, en ouderen uit woonzorgcentra. Zij klagen aan dat de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de coronapandemie, niet stroken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. "De Wereldgezondheidsorganisatie heeft van bij het begin gezegd dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de maatregelen en de mensenrechten", zegt meester Michael Verstraeten. "Ook de Raad van State heeft dat duidelijk gesteld. Maar die afweging is niet gemaakt." Volgens de advocaat werden de maatregelen "domweg" nageaapt van China, zonder voldoende kennis over het virus te hebben en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zijn cliënten betwisten niet dat een aantal maatregelen noodzakelijk en nuttig kunnen zijn, maar verzetten zich wel tegen maatregelen die de fundamentele vrijheden van de mensen beperken. Het gaat dan onder meer om de verplichting anderhalve meter afstand te houden, de limiet op het aantal minuten dat je in een winkel mag blijven, de beperking van de sociale contacten tot de zogenaamde bubbels, het samenscholingsverbod, en de verplichte mondmaskers. Een aantal maatregelen die bij het begin van de coronacrisis, midden maart, werden genomen, zijn intussen al versoepeld en verwacht wordt dat die versoepelingen nog verder zullen gaan. "We zijn er ons van bewust dat de situatie evolueert en hebben onze conclusies in die zin ook al aangepast", zegt meester Verstraeten. "We zijn blij dat een aantal maatregelen opgeheven worden maar we zien ook dat dat voor andere helemaal niet het geval is, dat die zelfs nog worden verstrengd." (Belga)