Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State. Zij wilden een nieuwe regeling, in samenspraak met de diverse geloofsgemeenschappen, zodat erediensten en huwelijksceremonies opnieuw zouden kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast wilden ze ook dat de synagoge toegankelijk zou blijven voor studie en onderricht en voor bezinning, "ook indien daardoor meer dan vier personen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn". De Raad van State erkent in zijn arrest alvast dat er met het ministerieel besluit sprake is van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst, "doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip". Een aantal artikels uit het MB moeten worden vervangen, luidt het. (Belga)

Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State. Zij wilden een nieuwe regeling, in samenspraak met de diverse geloofsgemeenschappen, zodat erediensten en huwelijksceremonies opnieuw zouden kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast wilden ze ook dat de synagoge toegankelijk zou blijven voor studie en onderricht en voor bezinning, "ook indien daardoor meer dan vier personen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn". De Raad van State erkent in zijn arrest alvast dat er met het ministerieel besluit sprake is van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst, "doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip". Een aantal artikels uit het MB moeten worden vervangen, luidt het. (Belga)