Van jongeren die in een studentenhuisvesting verblijven of tieners die op internaat gaan wordt verondersteld dat die alleen wonen. Ze mogen geen bubbel maken met hun huisgenoten, waardoor sociale contacten moeilijk zijn. Een grijze zone die dringend verduidelijking vraagt, zeggen de onderzoekers. De onderzoekers pleiten voor de mogelijkheid om een alternatieve bubbel in te stellen, zodat studenten buiten de familiale bubbel een klein sociaal netwerk kunnen onderhouden. Wie dat wil zou dan wel een soort sociaal contract moeten ondertekenen, waaruit blijkt dat ze de implicaties van die beslissing onderschrijven. De overstap naar een andere bubbel zou ook enkel kunnen na een negatieve coronatest. De onderzoekers vragen daarom dat de jongeren eenvoudig en goedkoop toegang zouden krijgen tot testcentra. Een doorgedreven teststrategie bij jongeren moet beperkt sociaal contact mogelijk maken zonder onaanvaardbare virologische risico's. Ook aan de universiteiten en hogescholen pleiten de psychologen voor aanpassingen om een minimaal sociaal contact mogelijk te maken. Hoger onderwijs gebeurt vandaag grotendeels online. "Het is voor een 18-jarige student onbegrijpelijk dat leerlingen in het secundair naar school mogen, wanneer zo zware beperkingen heersen in het hoger onderwijs." De psychologen dringen aan op mogelijkheden om sociaal contact te organiseren op de campus voor alle studenten. Dat kan in kleinere groepen tijdens practica of seminaries, of door het opzetten van kleinere studiegroepen. De aanbevelingen staan in een rapport dat vrijdag werd voorgesteld aan de GEMS, de expertengroep die de regeringen adviseert. (Belga)

Van jongeren die in een studentenhuisvesting verblijven of tieners die op internaat gaan wordt verondersteld dat die alleen wonen. Ze mogen geen bubbel maken met hun huisgenoten, waardoor sociale contacten moeilijk zijn. Een grijze zone die dringend verduidelijking vraagt, zeggen de onderzoekers. De onderzoekers pleiten voor de mogelijkheid om een alternatieve bubbel in te stellen, zodat studenten buiten de familiale bubbel een klein sociaal netwerk kunnen onderhouden. Wie dat wil zou dan wel een soort sociaal contract moeten ondertekenen, waaruit blijkt dat ze de implicaties van die beslissing onderschrijven. De overstap naar een andere bubbel zou ook enkel kunnen na een negatieve coronatest. De onderzoekers vragen daarom dat de jongeren eenvoudig en goedkoop toegang zouden krijgen tot testcentra. Een doorgedreven teststrategie bij jongeren moet beperkt sociaal contact mogelijk maken zonder onaanvaardbare virologische risico's. Ook aan de universiteiten en hogescholen pleiten de psychologen voor aanpassingen om een minimaal sociaal contact mogelijk te maken. Hoger onderwijs gebeurt vandaag grotendeels online. "Het is voor een 18-jarige student onbegrijpelijk dat leerlingen in het secundair naar school mogen, wanneer zo zware beperkingen heersen in het hoger onderwijs." De psychologen dringen aan op mogelijkheden om sociaal contact te organiseren op de campus voor alle studenten. Dat kan in kleinere groepen tijdens practica of seminaries, of door het opzetten van kleinere studiegroepen. De aanbevelingen staan in een rapport dat vrijdag werd voorgesteld aan de GEMS, de expertengroep die de regeringen adviseert. (Belga)