Amnesty International analyseerde het mensenrechtenbeleid, de prijsstructuur voor vaccins, gegevens over intellectuele eigendom, het delen van kennis en technologie, de eerlijke toewijzing van beschikbare doses en de transparantie van de zes bedrijven. Daaruit concludeerde de mensenrechtenorganisatie dat alle zes de vaccinproducenten in meerdere of mindere mate hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten niet waren nagekomen. Zo weigeren ze om deel te nemen aan internationaal gecoördineerde initiatieven om het wereldwijde aanbod te vergroten en verzetten ze zich tegen voorstellen om intellectuele eigendomsrechten tijdelijk op te heffen. Van de 5,76 miljard vaccindoses die wereldwijd zijn toegediend, ging meer dan 79 procent naar hogere-midden- en hoge-inkomenslanden, laakt Amnesty International. Slechts 0,3 procent ging naar lage-inkomenslanden. "We roepen staten en farmaceutische bedrijven op om drastisch van koers te veranderen en al het nodige te doen om voor het einde van dit jaar twee miljard vaccins te leveren aan lage- en middel-lage-inkomenslanden", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. "Niemand zou nog een jaar moeten lijden en in angst moeten leven." Daarvoor roept de mensenrechtenorganisatie de fabrikanten op om prioriteit te geven aan leveringen aan armere landen, hun intellectuele eigendomsrechten op te schorten, hun kennis en technologie te delen en fabrikanten op te leiden om de productie van coronavaccins op te voeren. (Belga)

Amnesty International analyseerde het mensenrechtenbeleid, de prijsstructuur voor vaccins, gegevens over intellectuele eigendom, het delen van kennis en technologie, de eerlijke toewijzing van beschikbare doses en de transparantie van de zes bedrijven. Daaruit concludeerde de mensenrechtenorganisatie dat alle zes de vaccinproducenten in meerdere of mindere mate hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten niet waren nagekomen. Zo weigeren ze om deel te nemen aan internationaal gecoördineerde initiatieven om het wereldwijde aanbod te vergroten en verzetten ze zich tegen voorstellen om intellectuele eigendomsrechten tijdelijk op te heffen. Van de 5,76 miljard vaccindoses die wereldwijd zijn toegediend, ging meer dan 79 procent naar hogere-midden- en hoge-inkomenslanden, laakt Amnesty International. Slechts 0,3 procent ging naar lage-inkomenslanden. "We roepen staten en farmaceutische bedrijven op om drastisch van koers te veranderen en al het nodige te doen om voor het einde van dit jaar twee miljard vaccins te leveren aan lage- en middel-lage-inkomenslanden", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. "Niemand zou nog een jaar moeten lijden en in angst moeten leven." Daarvoor roept de mensenrechtenorganisatie de fabrikanten op om prioriteit te geven aan leveringen aan armere landen, hun intellectuele eigendomsrechten op te schorten, hun kennis en technologie te delen en fabrikanten op te leiden om de productie van coronavaccins op te voeren. (Belga)