"De zittingen van de vredegerechten en de politierechtbanken kenmerken zich door een groot aantal te behandelen dossiers en door laagdrempeligheid", melden de persrechters. "Dit betekent dat op bepaalde zittingen een groot aantal personen van alle leeftijden aanwezig is in een beperkte ruimte en met veel fysiek intermenselijk contact. Dit brengt ernstige risico's mee voor de volksgezondheid, in het bijzonder de overdracht van het coronavirus COVID-19. Op korte termijn kunnen deze zittingen niet worden gereorganiseerd." Wat de politierechtbank betreft, kunnen de zittingen van de kamers die zetelen in burgerlijke zaken in principe doorgaan zoals gepland. "Het wordt aan de individuele appreciatie van de rechter in de politierechtbank overgelaten of de zaken, en desgevallend welke zaken, kunnen behandeld worden. (..) Met onmiddellijke ingang worden de zittingen opgeschort van de kamers van de politierechtbank Oost-Vlaanderen die zetelen in strafzaken. Enkel de zaken met een in de zaak aangehouden beklaagde, die daarbij dient vertegenwoordigd te worden door een advocaat indien de gedetineerde geen toegang krijgt tot het gerechtsgebouw, kunnen behandeld worden." (Belga)

"De zittingen van de vredegerechten en de politierechtbanken kenmerken zich door een groot aantal te behandelen dossiers en door laagdrempeligheid", melden de persrechters. "Dit betekent dat op bepaalde zittingen een groot aantal personen van alle leeftijden aanwezig is in een beperkte ruimte en met veel fysiek intermenselijk contact. Dit brengt ernstige risico's mee voor de volksgezondheid, in het bijzonder de overdracht van het coronavirus COVID-19. Op korte termijn kunnen deze zittingen niet worden gereorganiseerd." Wat de politierechtbank betreft, kunnen de zittingen van de kamers die zetelen in burgerlijke zaken in principe doorgaan zoals gepland. "Het wordt aan de individuele appreciatie van de rechter in de politierechtbank overgelaten of de zaken, en desgevallend welke zaken, kunnen behandeld worden. (..) Met onmiddellijke ingang worden de zittingen opgeschort van de kamers van de politierechtbank Oost-Vlaanderen die zetelen in strafzaken. Enkel de zaken met een in de zaak aangehouden beklaagde, die daarbij dient vertegenwoordigd te worden door een advocaat indien de gedetineerde geen toegang krijgt tot het gerechtsgebouw, kunnen behandeld worden." (Belga)