De politie van de zone CARMA zal drones inschakelen om te controleren of mensen niet met te veel volk samenkomen en het vuurwerkverbod respecteren. De politiezone maakte vorig jaar al gebruik van drones om illegaal vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode op te sporen, terwijl dit voorjaar ook een droneteam bij de handhaving van coronamaatregelen werd ingezet. De politie kan bovendien gebruikmaken van een warmtecamera op het toestel, waarmee mensen buiten gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast beschikt de lokale politie over een drone met megafoon, maar die zal eerder gebruikt worden om mensen toe te spreken als er zich incidenten voordoen. Wie de coronamaatregelen niet naleeft, riskeert een boete van 250 euro. Indien iemand niet ingaat op de onmiddellijke schikking en bij flagrante overtredingen van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen, kan het parket overgaan tot een dagvaarding. (Belga)

De politie van de zone CARMA zal drones inschakelen om te controleren of mensen niet met te veel volk samenkomen en het vuurwerkverbod respecteren. De politiezone maakte vorig jaar al gebruik van drones om illegaal vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode op te sporen, terwijl dit voorjaar ook een droneteam bij de handhaving van coronamaatregelen werd ingezet. De politie kan bovendien gebruikmaken van een warmtecamera op het toestel, waarmee mensen buiten gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast beschikt de lokale politie over een drone met megafoon, maar die zal eerder gebruikt worden om mensen toe te spreken als er zich incidenten voordoen. Wie de coronamaatregelen niet naleeft, riskeert een boete van 250 euro. Indien iemand niet ingaat op de onmiddellijke schikking en bij flagrante overtredingen van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen, kan het parket overgaan tot een dagvaarding. (Belga)