De politiezone kreeg de afgelopen dagen te maken met uitval van verschillende medewerkers. "De zone nam het zekere voor het onzekere en besloot daarom om alle medewerkers van de politiezone preventief te testen. Alles wijst nu op een uitbraak van een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus", klinkt het. Na overleg met verschillende lokale en regionale overheden, waaronder het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd beslist om extra maatregelen te treffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de dienstverlening op een andere manier te organiseren. De politieposten worden gesloten en de zone focust op het uiterst noodzakelijke. "Uiteraard is en blijft onze opdracht om mensen in nood te helpen. De aandacht gaat dan ook uit naar de dringende noodoproepen. Iedereen zal steeds geholpen worden! Mensen in nood kunnen nog steeds contact opnemen met het noodnummer 101", zegt de politiezone. Ze stelt alles in het werk om de nodige bijstand van omliggende zones en de federale politie te organiseren. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd door de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. (Belga)

De politiezone kreeg de afgelopen dagen te maken met uitval van verschillende medewerkers. "De zone nam het zekere voor het onzekere en besloot daarom om alle medewerkers van de politiezone preventief te testen. Alles wijst nu op een uitbraak van een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus", klinkt het. Na overleg met verschillende lokale en regionale overheden, waaronder het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd beslist om extra maatregelen te treffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de dienstverlening op een andere manier te organiseren. De politieposten worden gesloten en de zone focust op het uiterst noodzakelijke. "Uiteraard is en blijft onze opdracht om mensen in nood te helpen. De aandacht gaat dan ook uit naar de dringende noodoproepen. Iedereen zal steeds geholpen worden! Mensen in nood kunnen nog steeds contact opnemen met het noodnummer 101", zegt de politiezone. Ze stelt alles in het werk om de nodige bijstand van omliggende zones en de federale politie te organiseren. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd door de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. (Belga)