Het wetsontwerp van de regering-De Croo voert een aantal tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in om de fiscale en sociaaleconomische gevolgen van de tweede lockdown te verzachten. Zo wordt het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk makkelijker toegankelijk gemaakt voor starters en wordt de pensioenopbouw behouden. Daarnaast wordt de tijdelijke werkloosheid tijdelijk uitgebreid naar ouders met een kind in quarantaine vanwege corona, gaat het aantal toegestane vrijwillige overuren in cruciale sectoren zoals de zorg omhoog van 100 tot 220 uren, komt er een BTW-verlaging naar 6 procent voor alcoholgel en mondmaskers, worden de dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht gelijkgesteld aan de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en worden de gratis notariële volmachten verlengd. Ook blijven de subsidies die gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten aan ondernemingen vrijgesteld van belastingen tot eind maart volgend jaar, wordt het percentage van het leefloon dat aan de OCMW's wordt terugbetaald verhoogd en zal de regering ook de mogelijkheid om werknemers tijdelijk in de zorg of het onderwijs te laten werken verlengen. Voorts worden ook particulieren met schulden nog tot eind januari beschermd tegen beslag op hun woning of loon. Dat staat in een wetsontwerp met een resem maatregelen om de werking van Justitie soepel te laten verlopen tijdens de coronacrisis. Tot slot wordt geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques die door de coronacrisis amper kunnen worden uitgegeven opnieuw verlengd en worden de uren van studenten in de zorg of het onderwijs voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet meegeteld in de berekening van het jaarlijkse maximum van 475 uren aan studentenarbeid. Om te vermijden dat studenten te veel netto inkomsten optekenen en daardoor niet meer ten laste kunnen zijn van hun ouders, zal geen rekening gehouden worden met hun inkomen uit studentenarbeid in de zorg of het onderwijs. (Belga)

Het wetsontwerp van de regering-De Croo voert een aantal tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in om de fiscale en sociaaleconomische gevolgen van de tweede lockdown te verzachten. Zo wordt het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk makkelijker toegankelijk gemaakt voor starters en wordt de pensioenopbouw behouden. Daarnaast wordt de tijdelijke werkloosheid tijdelijk uitgebreid naar ouders met een kind in quarantaine vanwege corona, gaat het aantal toegestane vrijwillige overuren in cruciale sectoren zoals de zorg omhoog van 100 tot 220 uren, komt er een BTW-verlaging naar 6 procent voor alcoholgel en mondmaskers, worden de dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht gelijkgesteld aan de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en worden de gratis notariële volmachten verlengd. Ook blijven de subsidies die gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten aan ondernemingen vrijgesteld van belastingen tot eind maart volgend jaar, wordt het percentage van het leefloon dat aan de OCMW's wordt terugbetaald verhoogd en zal de regering ook de mogelijkheid om werknemers tijdelijk in de zorg of het onderwijs te laten werken verlengen. Voorts worden ook particulieren met schulden nog tot eind januari beschermd tegen beslag op hun woning of loon. Dat staat in een wetsontwerp met een resem maatregelen om de werking van Justitie soepel te laten verlopen tijdens de coronacrisis. Tot slot wordt geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques die door de coronacrisis amper kunnen worden uitgegeven opnieuw verlengd en worden de uren van studenten in de zorg of het onderwijs voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet meegeteld in de berekening van het jaarlijkse maximum van 475 uren aan studentenarbeid. Om te vermijden dat studenten te veel netto inkomsten optekenen en daardoor niet meer ten laste kunnen zijn van hun ouders, zal geen rekening gehouden worden met hun inkomen uit studentenarbeid in de zorg of het onderwijs. (Belga)