Binnen de commissie is voorgesteld de criteria om overlijdens te registreren te wijzigen, nadat gebleken was dat de tot nu gebruikte methode "leidt tot een onderschatting van het aantal overlijdens door COVID-19". Voortaan zullen personen die voldoen aan zeven technische criteria meegeteld worden als COVID-dode. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om waarschijnlijke gevallen die een epidemiologische link hebben met een bevestigd geval, of een verdacht geval dat een klinische toestand heeft die overeenkomt met de ziekte. (Belga)

Binnen de commissie is voorgesteld de criteria om overlijdens te registreren te wijzigen, nadat gebleken was dat de tot nu gebruikte methode "leidt tot een onderschatting van het aantal overlijdens door COVID-19". Voortaan zullen personen die voldoen aan zeven technische criteria meegeteld worden als COVID-dode. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om waarschijnlijke gevallen die een epidemiologische link hebben met een bevestigd geval, of een verdacht geval dat een klinische toestand heeft die overeenkomt met de ziekte. (Belga)